חזרת המסכות

חוזרת החובה לעטות מסכה בתוך בית הכנסת.

משׂרד הבריאות קבע כי נוֹכח העלייה בשיעור התחלואה, החלה מייד (25.6.21) חובת עטיית מסכה המכסה פֶּה ואף בכל מקום שאינו שטח פתוח. החובה חלה גם על ילדים מגיל 7 ומעלה.


Return of the Mask Requirement

In light of the rise in COVID-19 infections, the Ministry of Health has announced that beginning immediately (25.6.21), the wearing of masks is mandatory in all closed spaces. The requirement also applies to children from the age of 7.