פרשׁת חוקת

הודעות

 • מזל טוב לחיה ואברהם שויאר לרגל הולדת הנין, אור אבישי נתן, בן ליוכבד ודניאל בשארי ונכד לדבורה רנלס.
 • אין דף יומי של הרב בשבת בבוקר.
 • כבר אין חובה לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. נשמח לראות את פניכם.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:12
 • מנחה: 18:07 /  19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:30
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • Mazal tov to Chaya and Avraham Scheuer on the birth of great grandson, Ohr Avishai Natan, son of Yocheved and Daniel Bashari and grandson to Devorah Ranells.
 • The Rav will not be teaching Daf Yomi this Shabbat morning.
 • Wearing masks is no longer required inside the Beit Knesset. We will be happy to see you.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 7:12pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:07pm / 7:35pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:20pm
 • Arvit: 8:30pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm