פרשת שׁלח-לךָ

הודעות

 • (אין)

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 19:07
 • מנחה: 18:02 /  19:30
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:10
 • ערבית: 20:24
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:35

Announcements

 • (none)

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules, members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 7:07pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:02pm /7:30pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:10pm
 • Arvit: 8:24pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:35pm