פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ

הודעות

 • השבת לא יעביר הרב וילק את דף היומי וגם לא את שיעוּרוֹ בין מנחה וערבית.
 • אֶמֶשׁ כיבּד מכון הדסון את מקס זינגר זייל. בנו שאול דיבר על שני הוריו בסרטון פה

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 19:03
 • מנחה: 17:59/  19:25
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה:  19:10
 • ערבית: 20:20
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:30

Announcements

 • Rabbi Vilk will be giving neither his Daf Yomi nor his usual shiur between mincha and maariv this Shabbat. 
 • The Hudson Institute honored Max Singer ז״ל last night. His oldest son Saul pays tribute to both his parents towards the end of the symposium here.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules, members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 7:03pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:59pm / 7:25pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:10pm
 • Arvit: 8:20pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:30pm