פרשת אֱמֹר

הודעות

 • מזל טוב למיכל ומאיר פַכלר לרגל בר המצווה של נכדם מלאכי יוסף טבּריס, בנם של תניה ויעקב טבּריס בתקוע.
 • מזל טוב לידידיה טוֹברמן ולמשפחתו לכבוד אירוסיו לטל גנזל, בתם של שמוליק ודינה גנזל.
  ומזל טוב לסבא של טל, חברינו אבי אייזיקס ולרעייתו מרשה.
 • סיור לקיבוץ רמת רחל לכבוד יום ירושלים – יום ד', 5 במאי, בשעה 16:00 בהדרכת ד"ר שמואל בהט. פרטים והרשמה פה.
 • השיעורים של הרב וילק בין מנחה לערבית בשבתות יתחדשו אחרי שבועות.
 • תפילת ערבית בימי חול בזוּם עובר ל-20:10.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 18:44
 • מנחה: 19:10/ 17:44 
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:00  
 • ערבית: 19:58 זוּם: 20:03
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:10

Announcements

 • Mazal Tov to Michal and Meir Fachler on the bar mitzvah of their grandson Malachi Yosef Tabris, son of Tanya and Yacov Tabris, in Tekoa.
 • Mazal Tov to Yedidya Toberman and his family, on his engagement to Tal Genzel, daughter of Dina and Shmulik Genzel. And Mazal Tov to Tal's grandfather, Avi Isaacs and his wife Marsha.
 • In honor of Yom Yerushalayim 5781, Dr. Shmuel Bahat will lead a tour to Kibbutz Ramat Rachel on Wednesday, 5 May (23 Iyyar), at 4:00pm. For details and registration, click here.
 • Rav Vilk’s shiurim on Shabbat between Minchah and Arvit will resume after Shavuot.
 • Zoom ma'ariv minyanim move to 8:10pm starting on May 2.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:44pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:44pm / 7:10pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:00pm
 • Arvit: 7:58pm, Zoom: 8:03pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:10pm