פרשת תזריע / מצורע

הודעות

 • מזל טוב לפּרל ואהרֹן בּוֹרוֹ לרגל הולדת הנינה, בת להדר ויאיר משה. הסבים והסבתות הם אפרים וידידה בורו ויצחק ונורית משה.
 • מזל טוב לפרידה ודוד ודלר לרגל בר המצווה של נכדם, אלנתן ודלר. מזל טוב להורים אילת ודני ודלר מלוד.

חוזרים לשגרה בשלבים

שלב שלב חוזרת הקהילה לשגרה בצעדים זהירים ואחראים. היום מחדשים את מניין המוקדם לקבלת שבת.

 • כבר חזרנו לקיים מניין למנחה וערבית בימי חול. מהשבוע שעת מנחה בימי חול יהיה כפי שמפורסם בלוח בית הכנסת. ערבית תהיה מיד לאחר מכן. כאשר המצב יתייצב עוד יותר נחזור לקיים תפילת ערבית בזמנה. 
 • מיום ראשון הקרוב (18.4) נחדש את המניין השני לשחרית בימות השבוע. סוכּם שבאופן זמני המניין יתקיים בשעה 7.45. 
 • נמשיך בינתיים עם שני המניינים בשבת בבוקר בשעה 7.00 ובשעה 9.00 בציפייה שחברים נוספים יחזרו להתפלל בבית הכנסת. 
 • אנחנו ממשיכים לפי "תו הירוק" לפיו כניסה לבית הכנסת מוגבלת לאלה שהתחסנו או שהחלימו ממחלת הקורונה ועטיית מסכה המכסה את האף ואת הפה.
 • הוועד יתכנס ב-2.5  ויעריך את המצב ויציע שינויים בהתאם. כל חבר וחברה מוזמן להביע את דעתם דרכי או דרך כל חבר וועד אחר. אנו מקווה שנוכל להמשיך להתקדם לקראת פעילות מלאה של הקהילה על כל היבטיה, רוחניים, לימודיים, תרבותיים וחברתיים ושנקבל אחד את השני, ואת כל באי בית הכנסת, בסבר פנים יפות ברוח הקהילה שלנו.

— מיכאל גיליס, יו״ר ועד בית הכנסת

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 18:34
 • מנחה: 19:00 / 17:37 
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:55
 • ערבית: 19:47 זוּם: 19:52
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:00

Announcements

 • Mazal tov to Pearl and Aaron Borow on the birth of a great granddaughter, to Hadar & Yair Moshe. Grandparents are Ephraim & Yedida Borow and Isaac & Nurit Moshe.
 • Mazal tov to Frieda and Dovid Wadler on the bar mitzvah of their grandson, L-Natan Wadler. Mazal tov to the parents, Ayelet and Doni Wadler of Lod.  

A Gradual Return to Normalcy

Step-by-step our community is returning to normalcy with due caution and responsibility. 

 • This Shabbat we will have an early minyan for Kabbalat Shabbat. We have renewed minyan for weekday mincha and arvit. Weekday mincha will be held at the time published in the shul calendar. Arvit will follow immediately. When the situation further stabilizes we will return to hold arvit at its proper time. 
 • It has been agreed to restart the second weekday minyan for shacharit at the temporary time of 7:45am beginning this coming Sunday (April 18).  
 • On Shabbat mornings we will continue, in the meantime, to have two minyanim at 7:00am and 9:00am in the expectation that more members will return to tefillah in the Beit Knesset. 
 • Please remember that we continue to run according to “tav hayarok”, which limits access to the Beit HaKnesset to those who have been vaccinated or who have recovered from COVID. Masks covering both mouth and nose must be worn
 • The Va’ad will meet on May 2 to evaluate the situation and make any further changes accordingly. All are invited to express their views to me or to any other va'ad member. Our aim is to continue towards returning to full activity in all areas, tefillah, learning, culture and social, and that we will greet each other, and all those coming to Yael with consideration and warmth in the spirit of our community.

— Michael Gillis, Chairman, Va'ad

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:34pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:37pm / 7:00pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Arvit: 7:47pm, Zoom: 7:52pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:00pm