פרשת תולדות

הודעות

זמנים

 • יש להירשם מראש לכל התפילות כאן.
 • הדלקת נרות: 16:02
 • מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:20
 • ערבית וצאת השבת: 17:16, זוּם 17:21
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול: 16:20

 Announcements

 • We are pleased to announce a new zoom course in English on Mondays at 19.00, starting December 7th. Our thanks to Rabbi Dr. Eugene Korn. See further details and registration here.
 • Hospitality request from Bracha Edelstein.

Times

 • Please register in advance for all tefillot here.
 • Candle-lighting:4:02pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:25pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:20pm
 • Arvit: 5:16pm,  Zoom: 5:21pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha: 4:20pm