פרשת וירא

הודעות

 • מזל טוב לחברתינו רותי רקובסקי על שׂמחה כפולה — בת-מצווה של נינה מיכל בת יצחק ואביטל סֶפּטימוס, ובר-מצווה של נין איל בן עמיחי וחניתה כהן.
 • תתקיים אי״ה אסיפה כללית של החברים במוצ״ש חיי שרה 14/11/2020 (27 חשון) ב-19:30 בזוּם פה. בשבוע הבא יִשָׁלח כל החומר הנלווה.

זמנים

יש להירשם מראש לכל התפילות כאן.

 • הדלקת נרות: 16:10
 • מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:10
 • ערבית וצאת השבת: 17:22, זוּם 17:27
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול: 16:35

Announcements

 • A double mazal tov to Ruthie Rackovsky on the bat-mitzvah of great-granddaughter, Michal, daughter of Yitzchak and Avital Septimus, and the bar-mitzvah of great-grandson, Ayal, son of Amichai and Chanita Cohen.
 • The Annual General Meeting of Kehilat Emek Refaim will take place next Motzei Shabbat, 14 November 2020/27 Heshvan 5781, at 7:30pm via Zoom here. Next week the full materials will be sent out.

Times

Please register in advance for all tefillot here.

 • Candle-lighting: 4:10pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:35pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:10pm
 • Arvit: 5:22pm, Zoom 5:27pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha: 4:35pm