פרשת אמֹר

הודעות

 • תתקיים תפילת קבלת שבת ביום שישי בזוּם ב-18:00 פה.
 • כשעוזבים פגישת זוּם, נא ללחוץ בכפתור ה-Leave. אחרת, אם לא ״עוזבים״, הפגישה עלולה להישאר פתוחה וּלהפריע לפגישה הבאה.
 • תודה לפֶּגִי ודוֹן קריסט על חסותם של שיעור הרב אביעד תבורי, לזכרונם של אִמותיהם מינדל בת מרדכי ויעקובה וגַ׳קי בת זלמן.

תפילות בחצר בית הכנסת

 • תפילות תתקיימנה בשבת פרשת אמור לפי הכללים של משרד הבריאות.
 • מנחה וקבלת שבת: 19.20 (זה שינוי ממה שפורסם לפני שבוע)
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 13:15
 • ערבית וצאת השבת: 20:05
 • אנחנו מוגבלים ל-19 מתפללים. יש להירשם מראש עבור קבלת שבת ושחרית פה.
 • במשך השבוע יהיה מניין שחרית בשעה 6:30 (להירשם פה).
 • התפילות יתקיימו בחוץ תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים. על המתפללים לחבוש מסכות. חברים בסיכון מתבקשים להישאר בבית.

זמנים

 • מנחה וּדבר תורה של הרב שלמה וילק וקבלת שבת בזוּם: 18:00 פה
 • הדלקת נרות פרשת אמר: 18:49
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 18:55
 • שבת יוצאת: 20:05
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • There will be a Kabbalat Shabbat on Zoom at 6 PM Friday here
 • Thank you to Peggy and Don Kristt for dedicating last week’s class by Rabbi Aviad Tabory in memory of their mothers, Mindl bat Mordechai and Yaakova, Jackie bat Zalman.
 • BTW, when you leave a Zoom meeting, please push the Leave Meeting button. Otherwise, meetings remain open and interfere with the following scheduled meeting.

Tefillot in Beit HaKnesset Courtyard

 • Tefillot will be held on Shabbat in the shul courtyard in accordance with Ministry of Health regulations.
 • Minchah and Kabbalat Shabbat: 7:20pm (this is a change from last week’s announcement)
 • Shacharit: 8.00am
 • Minchah: 1:15pm
 • Arvit and end of Shabbat: 8:05pm
 • We are limited to 19 people and so it is necessary to register in advance here.
 • During the week there will be Shacharit at 6.30 a.m.. Please register in advance here.
 • Tefillot will be held outside and limited to 19 people. It is required that we keep a distance of 2 metres between people and that masks be worn. Members at risk are kindly requested to stay at home.

Times

 • Mincha on Zoom on Friday: 6:00pm with Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and Kabbalat Shabbathere
 • Candle-lighting Parashat Emor: 6:49pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Shabbat ends: 8:05pm
 • Full schedule here
 • Classes here