פרשת תולדות

הודעות

 • דניאל וזהבה טאוב מזמינים את הקהילה לקידושא רבה לרגל הולדת לביא צור, בנם של יהודה ולאה, נכדם של דוד ואליסה פיין, והולדת עָנָאֵל פּוֹלה אסתר, בתם של אהרֹן ועדיאלה, נכדם של ג'ק וג'ודית' ג'מאל. מזל טוב לסבא רבה, ד"ר הנרי צבי גודלבום.
 • מזל טוב לרות ואשר אַסטרין לרגל הולדת נכד, בן ליעל ואסף ליבנה.
 • זמן מנחה ביום ו׳ 29/11 אצל משפחת קַאנטֶר השתנה ל-13:00.
 • תודה רבה לכל מי שהשיב על הסקר בעניין התפילות בימים נוראים וסוכות. התקבלו הערות ודעות שונות והדברים יועברו לוועדה הרלבנטית לשיקולם בתכנון התפילות בשנה הבאה.
 • חֹדש טוב !

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה: הרב נחמן וינקלר
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שמואל גולדין
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק – חינוך יהודי

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:00
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:25
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:15
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Daniel and Zehava Taub invite the kehilla to kiddush to celebrate the recent births of two grandchildren: Lavi Tsur, son of Judah and Leah, grandson of David and Elissa Finn, and of Anaelle Paula Esther, daughter of Aaron and Adiella, granddaughter of Jack and Judith Djamal. Mazal tov to great-grandfather Dr. Henry Goldblum.
 • Mazal tov to Ruth and Asher Ostrin on the birth of a grandson, born to Yael and Assaf Livne.
 • Thanks to all who responded to the online survey about the tefilot on the Yamim Nora'aim and Simchat Torah. Different opinions were expressedת and they have all been forwarded to the relevant committee for its deliberations next year.
 • The time for mincha on Friday Nov 29 at the shiva for Lilly Cantor's mother ז״ל has changed to 1:00pm.
 • חֹדֶשׁ טוֹב !

Schedule

 • Gabbai: Monty Penkower
 • Torah reading: Rabbi Neil Winkler
 • Dvar Torah: Rabbi Shmuel Goldin
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – Jewish Education

Times

 • Candle-lighting: 16:00
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 16:25
 • Daf Yomi 7:15
 • Mincha: 13:15 and 16:05
 • Ma'ariv: 17:15
 • Full schedule here
 • Classes here