פרשת נֹח (2) – פסטיבל הזמר 1974

הודעות


Announcements

  • As a special treat and at the request of our own כלת תורה, we are sending you a wonderful song performed at the 1974 Israel Song Festival on יום העצמאות on April 25, 1974.
  • The song is called "Noah", words by Yoram Taharlev, music by Matti Caspi, who performed it with Chocolate, Menta, Mastik.
  • Perhaps some in our קהילה were not here in Israel 45 years, but the song is a great reminder of the flavor of ישראל של פעם.
  • Click above on the video or here for a historic and fun song.