פרשת נֹח

הודעות

 • חתן התורה וחתן בראשית וכלת התורה שלנו — פרופ׳ ישׂראל אוֹמן, הרב ישׂראל ליפשיץ, ורבקה בנסון זרוֹבניק — מזמינים את הקהילה לקידוש אחרי תפילות שבת.
 • מזל טוב לעזריה ואריאל ריין לרגל בת המצווה של נכדתם ציון חמדת פפר, בת לסופי ואנשיל פפר.
 • מזל טוב לרות רקובסקי לרגל בר המצווה של נינָה שמעיה, בן לדוד וּתהילה כי-טוב ונכד ליואל ושושנה רקובסקי. 
 • מזל טוב למרטין ורות דוניץ לרגל הולדת הנכד, יצחק יהושע, בן לקטיה ודוד בֶּקֶר.
 • תזכורת: דרושים מתנדבים לפרוייקט אתר בית הכנסת.

סדר יום

 • גבאי: ששון צ'קוטאי
 • קריאת התורה: יעקב שור
 • דבר תורה בערב שבת: ישראל אומן
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: מוטי קהת. הנושא: "יהי אור": על מהות האור והראייה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:14
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:40
 • אין דף יומי
 • תפילת מנחה: 16:15
 • תפילת ערבית: 17:27
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Our chatanim and kallah this year — Prof. Yisrael Aumann, Rabbi Yisrael Lifshitz, and Rebeca Benson Zerobnick — invite the congregation to a kiddush Shabbat morning.
 • Mazal tov to Azaria and Arielle Rein on the bat-mitzvah of their granddaughter, Zion Hemdat Pfeffer, daughter of Sophie and Anshel Pfeffer.
 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the bar-mitzvah of her great-grandson Shemayah, son of David and Tehila Kitov grandson of Yoel and Shoshana Rackovsky.
 • Mazal tov to Martin and Ruth Dunitz on the birth of their grandson, Yitchak Yehoshua, born to Katya and David Becker.
 • Reminder: consider volunteering to help with the Yael.org.il website.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Jacob Schorr
 • Dvar Torah Friday evening : Yisrael Aumann
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Mordy Hurwich-Kehat  on: "Let it be light!": On light and vision.

Times

 • Candle-lighting: 4:14pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:40pm
 • No Daf Yomi
 • Mincha: 4:15pm
 • Ma'ariv: 5:27pm
 • Full schedule here
 • Classes here