חברות בקהילה ומקומות ישיבה בבית הכנסת בימים נוראים תש״פ

נא להתכתב במייל עם mekomot.yael@gmail.com.

גם השנה יהיו שני מניינים לימים הנוראים. תפילה הראשית תתקיים בבית הכנסת. בראש השנה יהיה מנין שני בבית של משפחת וילק ברחוב מרים החשמונאית 2. ביום כיפור המנין השני יתקיים במכללת מבשׂרת ירושלים בדרך חברון 60, פינת אסתר המלכה.

כל החברים מתבקשים למלא את הטופס הדיגיטלי, גם אלה שלא יהיו נוכחים בימים הנוראים, כדי שנדע איזה מקומות פנויים בחג. נא למלא את הטופס לפני 8/9/19. אם יש לכם אורחים או משפחה, נא ציינו בטופס כדי שיהיה להם מקום מסודר.

נותק הטופס האונליין.

עלות:

 • ₪400 ליחיד / ₪800 לזוג או משפחה עם ילדים שאינם נשׂואים בבית.
 • עוד ₪200 ליחיד / ₪400 למשפחה להורים או ילדים של חברים.
 • ₪400 ליחיד / ₪800 למשפחת אורחים אחרים. אם מדובר רק בראש השנה או רק ביום כיפור, תורידו 50%.

שלוש דרכים קלות לשלם:

 • אונליין עם כרטיס אשראי של ויזה או ישׂראכרט פה.
 • המחאה לבית כנסת עמק רפאים — אפשר לשׂים בתיבה ליד כניסת הגברים.
 • העברה בנקאית לחשבון "בית כנסת עמק רפאים" מס' 544070 בבנק הפועלים סניף 748.

יישׂום ההזמנה יתבצע רק לאחר התשלום. תודה.


Membership and High Holiday Seating 5780

Email correspondence should be addressed to mekomot.yael@gmail.com.

There will be two locations for the Yamim Nora’im again. The main service will be on Yael Street. On Rosh Hashanah the auxiliary service will be at Rabbi Vilk’s home at 2 Miriam HaHashmonait St. On Yom Kippur it will be held at Michlelet Mevaseret Yerushalayim (MMY) at the corner of 60 Derekh Hebron and Esther Hamalka St.

All members are asked to fill in the online form, including those who will not be here on the Yamim Nora’im, so that we can know which seats are available. Fill in the form no later before September 8, 2019. Anyone hosting family or guests and who would like seats for them should indicate this on the form.

The online form is now disconnected.

Cost:

 • ₪400 for an individual / ₪800 for a family. This include couples or couples with unmarried children living at home.
 • ₪200 for a single / ₪400 for a family for parents and children of members.
 • ₪400 for a single / ₪800 for a family of guests — other than parents or children of members. For Rosh Hashanah only or Yom Kippur only, the payment for this last category is reduced by 50%.

3 easy ways to pay:

 • Pay securely online by Visa or IsraCard / Mastercard here.
 • Or pay by Check to "Emek Refaim Synagogue" / leave envelope in box near the door of the men's section.
 • Or make a bank transfer to “Emek Refaim Synagogue” account 544070 at Bank Hapoalim, Branch 748.

Seats will be reserved only following payment.