פרשת חקת

הודעות

 • מזל טוב לאהרֹן ויהודית ריבלין לרגל נישׂואי בנם עידו לבח״ל מיכל סגל. משפחת ריבלין מזמינה את כל הציבור לקידושא רבא בחצר לאחר התפילה.
 • מזל טוב למאיר ומיכל פַכלר לרגל נישׂואי בתם עטרת תהילה לבח״ל נתנאל גרשון ווזנר בשבוע הבא.
 • מזל טוב לנחמיה יואל לרגל הולדת נינו השבעים (70). כן ירבו!
 • נא תקראו את בקשה המיוחדת והחשובה לצדקה מאת מנחם זר כבוד פה.
 • תזכורת: אסיפה כללית של חברי בית הכנסת ב-13/7.

סדר יום

 • גבאי: שמחה אדל
 • קריאת התורה בשבת: מנחם זר כבוד
 • דבר תורה: אריה ריבלין
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק –  "עולם של חוּלין"

זמנים

 • תפילת מנחה וקבלת שבת (מוקדמת): 18:09
 • הדלקת נרות: 19:13
 • תפילת מנחה וקבלת שבת (רגילה): 19:40
 • תפילת מנחה: 19:20
 • תפילת ערבית: 20:31
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה


Announcements

 • Mazal Tov to Judith and Aharon Rivlin on the wedding of their son Ido to Michal Segal. The Rivlins invite you to a festive kiddush following musaf.
 • Mazal tov to Meir and Michal Fachler on the upcoming nuptials of their daughter Ateret and Nati Wozner.
 • Mazal tov to Nechemia Yoel on the birth of his seventyth (70th) great-grandchild. כֵּן יִרְבּוּ !
 • Please read an urgent request for צדקה, written by Menahem Zer Kavod here.
 • Reminder: members' meeting on July 13.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edell
 • Torah reading: Menachem Zer Kavod
 • Dvar Torah: Arieh Rivlin
 • Shabbat afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk – "A secular world"

  Times

  • Mincha and Kabbalat Shabbat (early minyan): 6:09pm
  • Candle-lighting: 7:13pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat (regular): 7:40pm
  • Mincha: 7:20pm
  • Ma'ariv and end of Shabbat: 8:31pm
  • Full schedule here
  • Classes here