פרשת מצורע / שבת הגדול

הודעות

 • מזל טוב למיכאל אֶלברט לרגל הולדת נכדתו הראשונה, אוֹרי, בת רחל ויעקב.
 • תתקיים דרשת שבת הגדול מפי הרב שלמה וילק אחרי מנחה קטנה ב-18:25.
 • מחירת חמץ ביום שני ויום שלישי בין תפילות מנחה ומעריב.

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צ׳קוטאי
 • קריאת התורה: שמואל קפוסטין
 • דבר תורה בשבת בבוקר: פנחס שיפמן
 • דרשת שבת הגדול בין מנחה למעריב: "חג הפסח וחג המצות"

זמנים

 • הדלקת נרות: 18:30
 • תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת: 17:35
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 18:55
 • תפילת מנחה קטנה: 18:25
 • תפילת ערבית: 19:44
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Michael Elbert on the birth of his first grandchild, Ori, daughter of Rachel and Yaakov.
 • Drashat Shabbat HaGadol by Rabbi Shlomo Vilk after mincha at 18:25.
 • Hametz sale on Monday and Tuesday evenings, between mincha and ma'ariv.
 • See minutes of the last va'ad meeting (with English translation) here.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Sam Kapustin
 • D'var Torah on Shabbat morning: Pinhas Shifman
 • Class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk

Times

 • Candle-lighting: 6:30pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat (early minyan): 5:35pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:55pm
 • Mincha: 6:25pm
 • Ma'ariv and end of Shabbat: 7:44pm
 • Full schedule here
 • Classes here