אזכרה לרב ד״ר אהרן זינגר ז״ל

אזכרה לרב ד״ר אהרן זינגר ז״ל

לכל חברי הקהילה, ביום א׳, כ׳ט בתמוז, 23/7, נקיים אזכרה בבית הכנסת במלאת שנה לפטירתו של חברנו, הרב ד״ר אהרן זינגר. חוברות לזכרו יחולקו ב״ה בערב. כולם מוזמנים.

  • ערבית: 20:10
  • דברים בשם המשפחה
  • דברים בשם הקהילה

Azkara for Rabbi Doctor Aharon Zinger ז״ל

To all members of our kehillah: on Sunday evening, the 29th of Tammuz, July 23, we will hold a memorial service marking one year since the passing of our dear friend, Rabbi Doctor Aaron Zinger. Booklets in his memory will be distributed. All are welcome.

  • Ma'ariv 8:10pm
  • Family's remarks
  • Community remarks