קִמְחָא דְפִסְחָא

הרוצים לתרום לקמחא דפסחא יכתבו על הצ'ק: בית כנסת עמק רפאים קמחא דפסחא. את הצ'ק יש למסור למרטין וויסברג או למנחם זר כבוד או לניסים אביצור או להכנסו לתיבה בכניסה לעזרת הגברים.

התרומות שיתקבלו ימסרו כתלושים לנזקקים, על פי רשימות מחלקות הרווחה בבקעה-תלפיות או בקטמון, לרכישת מצרכים לפסח. בשנת תשע"ו נאספו 25,000₪ שחולקו ל-140 משפחות נזקקות לרכישת מצרכים לפסח.

"וכל הנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים הקב"ה ישלם שכרם …".

ראו מכתב מהעיריה: מבצע "קמחא דפסחא".


Members interested in contributing to the "Kimcha D'Pischa" (flour for Pesach) charity should write on the check: "Beit Knesset Emek Refaim Kimcha D'Pischa". Please give checks to Marty Weisberg, Menachem Zer Kavod, or Niso Avitsur — or place them in the box by the men's door.

All contributions will be distributed as coupons for the needy, as defined by the social services department of the city, for the purchase of food for Pesach. Last year, 25,000₪ was collected for 140 need families.

"All those who give candles for light, wine for kiddush, a piece of bread for guests, or tzedakah to the poor… HaShem will reward…"

See attached letter from the Municipality about "Kimcha D'Pischa".