פרשת נח

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צַ׳קוטאי
 • קריאת תורה: שור
 • דבר תורה: הרב ישראל ליפשיץ

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:12
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • תפילת מנחה: 16:15
 • צאת השבת: 17:24
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Shor
 • Dvar Torah: Rabbi Yisrael Lifshitz

Times

 • Candle-lighting: 4:12pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:35pm
 • Mincha: 4:15pm
 • Shabbat ends: 5:24pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here