אסיפה כללית של חברי בית כנסת

אי"ה במוצאי שבת קודש פרשת בלק י"ד תמוז תשע"ג – 22.06.13, בשעה 20:30ֿ, תיכף אחרי תפילת ערבית תתקיים אסיפה הכללית של העמותה.

סדר היום:

 1. בחירת יו"ר האסיפה והמזכיר.
 2. סקירת פעולות השנה החולפת על ידי יו"ר הועד.
 3. דו"ח ועדת הביקורת.
 4. הצגת מאזן ודו"ח רווח והפסד לשנת 2012, דיון ואישור ע"י הגזבר.
 5. אישור דו"ח רו"ח.
 6. בחירת ועד חדש -הועד ממליץ לאישור באסיפת החברים לועד החדש: יעקב בסטהוף,​ מנחם זר כבוד,​ ​ציונה אביצור,​ ​אברהם דוד,​ ​שושי וילק,​ ​סוזן ימר​, אלכסיס רודגולד​, שמואל רוזנשיין,​ ​ אהרון ריבלין,​ ו​פנחס שיפמן.
 7. דו"ח מילולי.
 8. דיון כללי: שונות, וכו'.

חברי בית הכנסת מתבקשים לבא ולקחת חלק באסיפה הכללית.

On Saturday night, June 22, at 8:30PM, right after Ma'ariv, there will be a congregation meeting.

Agenda:

 1. Selection of a chair and secretary for the meeting.
 2. Overview of the past year's activities.
 3. Audit Committee report.
 4. Review of the Profit & Loss statement, by the treasurer.
 5. Ratification of the P&L statement.
 6. New executive committee elections. The current va'ad recommends:Ya'akov Besthof,​ ​Tziona Avitzur​, Avraham David,​ ​Aharon Rivlin,​ ​Alexis Rodgold,​ ​​Bob Rosenschein, ​​Pinhas Schiffman, Shos​hi​ Vilk, Susan Yammer,​ and Menachem Zer-Cavod.
 7. Additional comment.
 8. General session.

All members are encouraged to join us and participate.