פרשת צו – שבת הגדול

  • מזל טוב: לדוד ולסוזן ימר לרגל הולדת הנכד בן למריסה ואיתן: חיה יצחק. יזכו ההורים, הסבים והסבתות לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים בשמחה ובבריאות!
  • מנין מוקדם למנחה וקבלת שבת בשעה 17:30
  • מזל טוב: לרגל "הולדת" האתר של בית כנסת "עמק רפאים". תודתנו העמוקה ללאלכסיס רודגולד ושמואל רוזנשיין, שהשקיעו הרבה מזמנם והרבה עמל לבניית ולהקמת האתר yael.org.il
  • Mazal tov to David and Susan Yammer on the occasion of the birth of a son to Eytan and Marisa, named Hiyah Yitzhak! May the parents and grandparents raise him לתורה לחופה ולמעשים טובים in happiness and good health!
  • Early Friday evening minyan at 17:30.
  • Mazal tov on the birth of the new Beit Knesset web site, yael.org.il. Thanks to Alexsis Rodgold and Bob Rosenschein for putting together the site, which will be continue to develop over the coming months.