פרשת ויקרא – ראש חודש ניסן – פרשת החודש

  • מזל טוב ליונתן ואיימי קלמן ולארז ויפה פרבר לרגל נשואי אהרון עב"ל שחר, שיזכו להקים בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות!
  • המשפחות מזמינים את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה.
  • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הגב' יעל פנקובר בנושא "כתר ארם צובא".
  • שבת שלום וחודש טוב!
  • Mazal tov to Amy & Jonathan Kalman and to Yaffa & Erez Farber on the marriage of their children Aaron and Shachar. May they build a wonderful home in Israel and bring nachat to their families.
  • The celebrating families invite the entire congregation to a kiddush after the services.
  • Shiur between mincha and ma'ariv by Yael Penkower, on the Aleppo Codex.