פרשת ויקהל פקודי – פרה – מברכין – חזק

ראש חודש ניסן יהיה ביום שבת קודש הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה!

  • מזל טוב ליונתן ולג'ין מדווד לרגל הכנסת נכדם דוד שמואל, בן למשה ולאה, לבריתו של אברהם אבינו! יזכו המשפחות לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות, בנחת ובשמחה!
  • הגברת מרשה רוט ומשפחתה מזמינה את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה ליום הזכרון (יארצייט) של בעלה ואביהם נחום אליער הכהן רוט ז"ל.
  • לא יתקיים שיעור לנשים ללימוד תנ"ך ביום ראשון הקרוב, 18 למרץ.

שבת שלום  ~ חודש טוב ~ חורף בריא וגשום ושפשוף קל!

Rosh Hodesh Nisan will be next shabbat

  • Congratulations to Jon and Jane Medved on the brit of their grandson David Shmuel, son of Moshe and Leah. May the family raise him to תורה, חופה, and מעשים טובים.
  • Mrs. Marsha Roth and her family invite the congregation to kiddush after tefilot on shabbat, in honor of the yahrzeit of their beloved husband and father Larry.
  • There will be no women's shiur on Sunday, March 18.

Shabbat shalom, hodesh tov, and a healthy and rainy winter!