פרשת האזינו – שבת שובה – יום כיפור

הודעות

 • מזל טוב לטוביה ולחיה קלוגהפט על חתונת בנם יניב מאיר לרות דגן מקרני שומרון. מזל טוב גם לניצן וקרן דגן, הורי הכלה ולכל המשפחה. משפחת קלוגהפט מזמינה את את הקהל לקידוש רבא לאחר המנין של 9:00.
 • שבת שובה: מניין מנחה המוקדם האחרון לעונה יהיה ב-17:10. משבת הבאה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • השיעור של הרב וילק בדף יומי יתקיים השבת בנוסף לדרשת שבת שובה אחר הצהריים בין מנחה לערבית: ״ונשלמה פרים שפתינו״ על קרבנות.
 • תפילת מנחה: 17:50 תפילת ערבית: 19:11.
 • יום כפור: אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • סליחות ושחרית בימי חול: 7:25 / 5:30
  בחג סוכות המנין הראשון יתחיל ב-6:30 כדי שיהיה זמן לקריאת מגילת קהלת.
 • הושענא רבה: כמדי שנה נערוך ערב לימוד בבית הכנסת באדיבות ששון צ'קוטאי. פרטים פה.
 • שמחת תורה:
  מזל טוב לחתנים \ כלה:
  * חתן תורה: מנחם זר כבוד
  * חתן בראשית: יונתן פורת
  * כל הנערים: גרשון (ג׳ורג׳) לואל
  * כלת התורה: מימי קהן
 • כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשים. אנו זקוקות לנשים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצָה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור :מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:01; הבדלה: 19:11

Announcements

 • Mazal Tov to Tuvya and Chaya Klughaupt on the wedding of their son Yaniv Meir to Ruth Dagan from Karney Shomron. Mazal tov, as well, to Nitzan and Keren Dagan, Ruth’s parents and to the whole family. The Klughaupts invite the whole congregation to a Kiddush Raba after the 9:00 minyan.
 • Shabbat Shuva: The last early minyan for this season will begin at 5:10pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • Rav Vilk’s shiur in daf yomi will take place this Shabbat in addition to a Shabbat Shuva drasha, ונשלמה פרים שפתינו״: על קרבנות”, between mincha and arvit.
 • Mincha: 5:50pm, Arvit: 7:11pm.
 • Yom Kippur: Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com.
 • Selichot during the week: 5:30am / 7:25am.
 • Sukkot: The first minyan on Sukkot will begin at 6:30am in order to have time to read Kohellet.
 • Hoshana Raba: As every year, there will be an evening of learning, sponsored by Sasson Chacoty. Details here.
 • Simchat Torah:
  We are pleased to announce this year’s chatanim / kallah for Simchat Torah:
  * Chatan Torah: Menachem Zer Kavod
  * Chatan Bereishit: Jonathan Porath
  * Kol Hane’arim: George Lowell
  * Kallat HaTorah: Mimi Kahn
  Mazal tov to the honorees!
 • Women's Torah reading for Simchat Torah: we will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional readers. If you or someone you know is interested in reading an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom.
 • To protect the health of the community those who have tested positive for Covid are asked not to come to the Beit Knesset. This is particularly important during the holidays when the Beit Knesset and surrounding courtyards are crowded. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:01pm; Havdalah: 7:11pm.

ראש השנה תשפ"ד

הודעות

 • זמן תקיעת שופר ביום ראשון : 10:20 בשני ימי ראש השנה תהיה הפסקה קצרה עם  קידוש צנוע לפני תפילת מוסף. ביום א׳ של ר״ה, הקידוש בתרומת משפחת פוזי, לזכרו של אברהם אריה בן שרגא פייבל הלוי ז"ל.
 • מזל טוב לדַייאן וּשמואל רוזנשיין על לידת הנכדה, מאיה, בת לאביבה ועקיבא רוזנשיין, אחות לאמיתי.
 •  בשמחת תורה: כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשׁים. אנו זקוקות לנשׁים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה  או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • ראו פה מכתב מהרב שלמה וילק לקראת ראש השנה תשפ״ד
 • תפילת סליחות ושחרית בימי חול:  7:25 / 5:30
 • שבת שובה:  המניין המוקדם האחרון לעונה. מנחה וקבלת שבת ב17:10.  אחרי זה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • לחברים ותיקים וחדשים שטרם שלמו דמי חבר: בהתקרב שנת תשפ"ד, הבאה עלינו לטובה, נבקשכם לשלם דמי חבר בהקדם: ₪1,000 לזוּג או משפחה ו- ₪500 ליחיד. ראו פרטים פה.     
 • מידע על חברי הקהילה: נבקשכֶם למלא וּלעדכן שוּב את טפסי החברות פה. טופס אחד לכל בן/בת זוג או טופס בודד ליחיד. אנו מארגנים מחדש את המידע הנחוץ על חברי הקהילה, במקום כמה רשימות נפרדות שהצטברו במהלך שנים האחרונות. מכאן ואילך נשמור וּנעדכן רשימה אחת בלבד. על פי רשימה זו בכוונתנו להכין מחדש את ספר חברי הקהילה כולל תמונות. (נבקש תמונות בשלב מאוחר יותר.) אנא עזרו לנו בכך.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:10; הבדלה: 19:21

Announcements

 • Shofar blowing on the second day is scheduled to begin at 10:20. There will be a short, modest kiddush before Musaf on both days of Rosh Hashanah. The kiddush on Shabbat, the first day of Rosh Hashanah, is sponsored by the Fayge and Carl Posy in memory of Fayge’s father, Avraham Aryeh ben Schraga Feivel HaLevi ז”ל
 • Mazal tov to Diane and Bob Rosenschein on the birth of their granddaughter, Maya, born to Aviva and Akiva Rosenschein, and sister to Amitai.
 • Female layner for women's Simchat Torah kriat hatorah: We will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional layners. If you or someone you know is interested in layning an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom. 
 • Please see this letter from Rabbi Shlomo Vilk.
 • Selichot during the week:  5:30 / 7:25 am
 • Shabbat Shuva: 22.9: The last ‘early’ minyan for this season, will begin at 5:10 pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • To Members Old and New: Please pay membership dues if you haven’t yet done so. Dues are ₪1,000 per family or couple, ₪500 for an individual. Please pay promptly here.                                                                                                           
 • Membership information: Please fill out this form. Please fill out a form for each partner.. Even if you have filled it out in the past, please do so again. We are organizing and cleaning up the several lists that we have, so this will be the official one. We will ask you for pictures later.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat. 
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:10pm; Havdalah: 7:21pm. 

פרשת ניצבים וילך

הודעות

 • ארנולד וויקטוריה קיש מזמינים את הציבור לקידושא רבא לכבוד יום ההולדת 90 של ארנולד. הזוג קיש מתגוררים ברחוב בית לחם והצטרפו כחברים למנין לפני כחודש וחצי.
 • סליחות מוצ״ש 23:00. שליח הציבור יהיה משה דיקמן. ראו הודעה ממשה לקהילתנו פה.
 • סליחות בימי חול: 5:30 / 7:25 (בערב ראש השנה 5:00 / 7:25)
 • מזל טוב לפרופסור מרדכי נחום פנקובר וּלאשתו, פיליס מאיר, לאירוסי נכדתם תפארת לאה למתניה יהודה. ההורים הם אבי ורחל פנקובר מטלמון ומשה וחנה לדרר ממעלה לבונה.
 • מזל טוב כפול לנעמי וישראל ליפשיץ: ב-ז' אלול התחתנה נכדתם תהילה, ביתם של איילת וזיו אברמוביץ מדימונה, עם נֹעם פרץ מקרית גת. ב-י"ב אלול התחתן נכדם חיים, בנם של תרצה ויעקב ליפשיץ מרבבה, עם הודיה רוזנפלד מלוד.
 • מזל טוב פעמיים לדוד ואנדי ארנוביץ: נולד להם נכד, מתן מאיר, לגבי ונֹעה וולדמן ארנוביץ לפני חודש, ובנם זאב התחתן השבוע עם תמר כץ משערי תקווה.
 • מזל טוב לז'ק הובר לנישׂואי ביתו אריאן לז'ן מקס קוסקיביץ בפריס.
 • ראש השנה / יום כיפור: ראו פה רשימת בעלי תפקידים / חזנים לתפילות הימים הנוראים.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:19; הבדלה: 19:30

Announcements

 • Arnold and Victoria Kisch invite the congregation to kiddush this Shabbat after the second minyan, in celebration of Arnold's 90th birthday. The Kisches live on Derech Beit Lechem and are new members.
 • Selichot: Following Shabbat Parshat Nitzavim-Vayelech at 11:00pm, there will be the first night of Selichot, led by Moshe Dickman. Click here for a message from Moshe to our congregation.
 • Selichot during the week: 5:30am / 7:25am. On Friday, Erev Rosh Hashanah, 5:00am / 7:25am.
 • Mazal tov to Prof. Monty N. Penkower and his wife Phyllis Mayer on the engagement of their granddaughter, Tiferet Leah to Matanya Yehuda. The parents are Avi and Rochelle Penkower of Talmon and Moshe and Chana Lederer of Ma’aleh Levona.
 • A double mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz. Their granddaughter, Tehilla, daughter of Ayelet and Ziv Abramowitz of Dimona, married Noam Peretz of Kiryat Gat. Their grandson, Chaim, son of Tirtza and Ya’acov Lifshitz of Revava, married Hodaya Rosenfeld of Lod.
 • A double mazal tov to Andi and David Arnovitz: their son Gabi and Noa Waldman had a baby boy, Matan Meir, last month. And their son Zevi and Tamar Katz of Sha'arei Tikvah were married this past Sunday.
 • Mazal tov to Jacques Hober on the upcoming marriage of his daughter Ariane to Jean-Max Koskievic in Paris. 
 • Rosh Hashanah / Yom Kippur: here is the list of the ba’alei tefillah, teki’ah and keri’ah.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:19pm; Havdalah: 7:30pm.

פרשת כי תבוא

הודעות

 • ראש השנה בפתח ,חברי הקהילה מוזמנים לקרוא את המכתב לחברים לקראת השנה החדשה פה, המכתב כולל הנחיות להזמנת מקומות לימים הנוראים. שימו לב הזמנת מקומות עד 1/9/23! חובה לשלם דמי חברות לפני שמזמינים מקומות.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל- mekomot.yael@gmail.com.
 • יתקיימו שיעוריו של הרב וילק כרגיל בשבת.
 • ארגון תורה מציון מזמינה אתכם להשתתף בתכנית 'בית מדרש בוקר בבקעה' (באנגלית) בימי חמישי. פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:28; הבדלה: 19:39

Announcements

 • Please see our annual membership letter here. This includes information on how to order High Holiday seats for this year. Requests should be sent in no later than September 1st. Remember that dues must be paid before seats can be reserved.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place as usual this Shabbat.
 • Torah Mitzion organizes shiurim for English speakers on Thursdays at Beit Knesset Nitzanim. For more information click here.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:28pm; Havdalah: 7:39pm.

פרשת כי תצא

הודעות

 • קִראו מכתב לחברים לקראת השנה החדשה פה, כולל הנחיות להזמנת מקומות לימים הנוראים. הזמנת מקומות עד 1/9/23. יש לשלם דמי חברות לפני שמזמינים מקומות.
 • שיעוריו של הרב וילק יתקיימו כרגיל השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:37; הבדלה: 19:48

 • Announcements
 • Please see our annual membership letter here. This includes information on how to order High Holiday seats for this year. Requests should be sent in no later than September 1st. Remember that dues must be paid before seats can be reserved.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place as usual this Shabbat.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:37pm; Havdalah: 7:48pm.