פרשת בהעלותך

הודעות

 • מזל טוב לחברנו פרופ' ישראל אומן לרגל יום הולדתו התשעים. עד מאה ועשרים!
 • מזל טוב לנעמי וישׂראל ליפשיץ לרגל חתונת נכדתם, הודיה, בת לנחמיה ויהודית ליפשיץ מבאר שבע, לנתנאל שפרונג.
 • מזל טוב לרב אהרון ופּרל בּוֹרוֹ לרגל הולדת הנין, ליונתן ולירז בורו. סבא וסבתא הם רב יעקב ומלכה בורו.
 • מזל טוב לרות רקובסקי לרגל הולדת הנין, בן לאבי ואורטל שלזינגר. סבא וסבתא הם רב ברי ושירה שלזינגר.
 • נא ראו מכתב זה מכלת התורה שלנו, רבקה בנסון זרוֹבּניק.
 • תפילת שחרית בימי חול בבית הכנסת תתקיים מעכשיו ב-6:00. המעוניינים בתפילה ב-7:30 יהיו בקשר עם מיכאל גיליס.

דחיית אסיפת החברים ובחירות לוועד

הוועד מבקש לדחות את האסיפה השנתית והבחירות לוועד עד אחרי החגים בחודש מרחשוון. יש שתי סיבות לדחייה:

 1. הקושי לארגן אסיפה ובחירות בתנאים המגבילים של תקופת קורונה.
 2. עומדים לסיים את תפקידם בוועד לא מעט חברים בו. בגלל המורכבות הצפויה בארגון תפילות חודש תשרי הוועד הנוכחי והמנוסה מבקש לקחת אחריות על הדבר.

יש לציין שדווקא חודש מרחשוון הוא התאריך הנקוב לאסיפה בתקנון הנוכחי. בכל זאת, דחיית האסיפה לתאריך שהוא כ-16 חודש מהאסיפה הקודמת היא דבר חריג. הוועד רוצה לנהוג בשקיפות גמורה. על כן, כל מי שמתנגד לדחייה מוזמן ליצור קשר עם יו"ר הוועד ולהציג את התנגדותו\ה לפני קבלת חלטה סופית בעניין.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:07
 • מנחה וקבלת שבת בבית כנסת 19:30, בזוּם 18:20
 • דף יומי:  7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 19:15
 • ערבית: 20:25

Announcements

 • Mazal tov to Professor Yisrael Aumann on celebrating his ninetieth birthday on Friday. עד מאה ועשׂרים.
 • Mazal tov to Yisrael and Naomi Lifshitz on the marriage of their granddaughter, Hodaya, the daughter of Nechemia and Yehudit Lifshitz of Be'er Sheva, to Netanel Shprung.
 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the birth of a great-grandson to Yonatan and Liraz Borow. Grandparents are Rav Yaakov and Malke Borow.
 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the birth of a great-grandson to Ari and Ortal Schlesinger. The grandparents are Rabbi Barry and Shira Schlesinger.
 • Please see this letter from our Kallat Torah, Rebeca Benson Zerobnick.
 • Shaharit on weekdays in the Beit Knesset will now start at 6:00am. Those interested in a 7:30 minyan should contact Michael Gillis.

Postponement of Annual Members Meeting and Elections

The va’ad requests postponing the Annual Members Meeting (asefah) and Committee Elections until after the Chagim in the month of Cheshvan. The reasons for the postponement are as follows:

 1. The difficulties of holding a general meeting and election under the restrictions that apply during this Corona period.
 2. A significant proportion of the va’ad will end their term this year. Because of the anticipated complexity of organizing the tefillot for the chagim of Tishrei, the present experienced va’ad wishes to take responsibility for this task.

Note that the existing constitution actually names Cheshvan as the month in which the meeting and elections should be held. Notwithstanding, however, the va’ad seeks to act with complete transparency. Anyone objecting to the postponement is invited to communicate their objection to the va’ad chair before a final decision is made on this matter.

Times

 • Candle lighting: 7:07pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: Shul 7:30pm; Zoom 6:20pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 7:15pm
 • Ma’ariv: 8:25pm

 

עדכון / חג השבועות / פרשת נשׂא

הודעות

 • באסיפת הועד השבוע הוחלט לחדש את התפילות בבית הכנסת בתנאים הבאים.
 • תפילות בזוּם עדיין תתקיימנה — למעט ערב שבועות.
 • החל מ-31/5, תפילת ערבית בימי חול תתחיל ב-20:15.
 • ראו מכתב יפה לחג השבועות מכּלת התורה שלנו, רבקה בנסון זרוֹבּניק.
 • חג שׂמח!

התפילות תתחדשנה בתוך בניין בית הכנסת

 • המתפללים מתבקשים להקפיד על נהלים הבאים:
 • שלא יהיו בבית הכנסת יותר מ-50 מתפללים ומתפללות.
 • שמירה על מרחק של 2 מטר בין המתפללים.
 • לשבת רק במקומות המסומנים לישיבה. 
 • כל הדלתות והחלונות צריכים להיות פתוחים בזמן התפילה.
 • בני משפחה הגרים באותו בית יכולים לשבת יחד.
 • עטיית מסכות מועילות בכל עת, למעט בעל תפילה ובעל קריאה.
 • יש להביא סידורים וחומשים מהבית ולא להשתמש בספרים של בית הכנסת.
 • הקפדה על כללי היגיינה.
 • על המתפללים לחטא את הידיים באַלקוֹ-גֶ'ל או לשטוף את הידיים עם סבון בחצר לפני כניסתם לבית הכנסת.
 • יש להימנע מנגיעה וּנשיקה של כלי קודש.
 • לשעות להוראות "הנאמן קורונה" והגבאים.
 • הזכויות במקומות הקבועים יישמרו, אבל לא ימומשו באופן זמני עד שיעבור מצב החירום הנוכחי. 

לימוד ליל שבועות

 • בית הכנסת "עמק רפאים" מזמין את הציבור הרחב לחווית לימוד ליל שבועות.
 • הלימוד יתקיים אי"ה בליל שבועות (28.5) בשלושה מוקדים שונים.
 • למען בריאות הקהילה, בכל המתחמים נדרשת עטיית מסכות וריחוק חברתי.
 • במתחם בית הכנסת ברחוב יעל 4, בקעה
  22:30-23:10- הרב שלמה וילק בנושא: מעשה מחוזה בכוכבים
  23:10-23:50- פרופ' מישל רבל בנושא: א-להי נשמה
  23:50-00:30- הרב שלמה דב רוזן, רבה של קהילת יקר בנושא: האם תיתכן השראת שכינה בעולמות וירטואלים
 • תוכניות לימוד באנגלית — ראו מטה.
 • ציבור המתפללים, נשים וגברים כאחד, מוזמן למתחמים השונים.
 • בברכת חג שמח לכולם, ששון צ'קוטאי

זמנים בחג השבועות ושבת פרשת נשא

ערב שבועות

 • עירוב תבשילין
 • הדלקת נרות לחג: 19.02
 • מנחה: 19.25
 • שחרית: 8.00
 • מנחה גדולה: 13.15

שבת פרשת נשא

 • הדלקת נרות שבת:  19.03
 • מנחה קטנה: 19.20
 • ערבית: 19.56
 • דף יומי: 7.15
 • שחרית: 8.00
 • מנחה גדולה: 13.15
 • מנחה קטנה: 19.15
 • ערבית: 20.05 

במשך השבוע

 • שחרית: 6:30
 • מנחה: 19:35
 • ערבית: 20:05
 • זמני תפילה פה

Announcements

 • At a meeting of our va’ad this week, it was decided to renew davening inside the beit knesset — under conditions listed below.
 • Zoom minyanim will also continue, with the exception of Erev Shavuot.
 • Note that, starting May 31, ma’ariv will begin at 8:15pm.
 • See a beautiful letter in honor of Shavuot from our Kallat Torah, Rebeca Benson Zerobnik.
 • חג שׂמח.

Renewal of Tefillot inside the Beit Knesset

 • Mitpallelim are asked to adhere strictly to the following guidelines:
 • Participation is limited to no more than 50 people (men + women total).
 • A distance of 2 metres between people should be maintained.
 • Family members who live together may sit together.
 • Seating is only in marked seats.
 • All doors and windows must be left open.
 • Adequate masks must be worn – except for baalei tefillah and baalei kriah.
 • Strict personal hygiene must be observed.
 • Hands should be washed with soap or disinfected with Alco-Gel at the entrance to the Beit Knesset.
 • Siddurim and Chumashim should be brought from home. Those belonging to the shul should not be used.
 • Sifrei Torah and mezuzot should not be kissed or touched.
 • Instructions of “Corona trustees” and gabbaim must be respected.
 • Rights to fixed seats will be preserved but will temporarily be set aside during the current situation.

Layl Shavuot Study

 • The 1st of two Tikkunim in English will take place in the garden of the Dickman family, 17 Shimshon St.
  22.30-23.10: Dr Shana Schick: Saving a life on Shabbat and counting the Omer: Second Temple Controversies in the Mishna
  23.15-23.55: Dr Amit Gevaryahu: Marriage story: two rabbinic vignettes
 • Social Distancing and the wearing of masks is required. Please bring warm clothing.
 • The 2nd of two Tikkunim in English will take place at the park on Derekh Hevron (next to 85-93 Derekh Hevron)
  22.30-23.15: Rabbi Neil Winkler: ״ראשית צמיחת גאולתינו״- “A Zionist Perspective
  23.15-00.00 Rabbi Shmuel Goldin: “Unwritten Law: What do we Really Believe About Torah SheBa’al Peh?”
 • Please bring your own chairs.

Times for Shavuot and Shabbat Parashat Naso   

Erev Shavuot

 • Eiruv tavshilin
 • Candle lighting before the holiday: 7:02pm
 • Mincha: 7:25pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm

Shabbat Parashat Naso

 • Candle lighting before Shabbat: 7:03pm
 • Mincha ketana: 7:20pm
 • Ma’ariv: 7:56pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 7:15pm
 • Ma’ariv: 8:05pm

During the Week

 • Shacharit: 6:30am
 • Mincha: 7:35pm
 • Ma'ariv: 8:05pm
 • See times here

פרשת במדבר / מחר חֹדשׁ

הודעות

 • בפעם השניה בשבע שנים האחרונות, שולחים אליכם את הודעות האלו במֵייל ולא באתר בית הכנסת, כי החברה שמספקת לנו שרותי אינטרנט, ווּפּרֶס, נפרצה. לכן תמצאו קישורים לזוּם גם למטה. נודיע לכם בקרוב כשיחזור אתרנו לפעולה בטוחה.
 • תודה לליילה וגרשון לוֹאל על חסות השיעור של הרב אביעד תבורי, לזכרונם של האמא של ליילה: חוה רחל גלברט בת הרב ישראל איסר ושרה פערעל למשפחת אלפרט.
 • הנחיות חדשות של משרד הבריאות:
  • משׂרד הבריאות פרסמה הנחיות לפתיחת בתי כנסת.
  • ביום ראשון יתכנס הוועד כדי לקבוע מדיניות בעניין. לאחר מכן תצא הודעה לחברי הקהילה.
  • בינתיים ננהג כפי שנהגנו בשבועיים האחרונים עם תפילות בחצר בית הכנסת תוך ריחוק בין המתפללים ועטיית מסכות. התפילות הוירטואליות דרך הזוּם גם ימשיכו.
 • נקיים ערב לימוד בערב שבועות, פרטים בהמשך.

תפילה וירטואלית חגיגית לכבוד יום ירושלים ה-53

 • בליל יום ירושלים, אור לכ"ח באייר, (21/5/20) בשעה 20:00 תתקיים תפילת ערבית חגיגית וירטואלית דרך זוּם  לכבוד החג, עם מאיר פכלר ושמעון קהן.
 • התפילה בזוּם כאן.
 • אפשר למצוא את סדר התפילה כאן.
 • אחרי התפילה נשמע שׂיחה קצרה מפי גדעון להמן – "אנקדוטות בירושלים המתחדשת".

זוּם

זמנים לשבת פרשת במדבר

 • מנחה: 18:10, דבר תורה ע״י הרב שלמה וילק וקבלת שבת עם אהרון טאוב.
 • הדלקת נרות: 18:58
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 19:05
 • שבת יוצאת: 20:16

תפילות בחצר בית הכנסת בשבת פרשת במדבר

 • תפילות תתקיימנה בשבת פרשת במדבר לפי הכללים של משרד הבריאות.
  • מנחה וקבלת שבת: 19:30
  • שחרית: 8:00
  • מנחה: 13:15
  • ערבית וצאת השבת: 20:16
 • מוגבלים ל-19 מתפללים. יש להירשם מראש עבור קבלת שבת ושחרית  ב- https://tinyurl.com/y9t2achh.
 • במשך השבוע יש מניין שחרית בשעה 6:30.
 • המתפללים צריכים להירשם מראש ב https://tinyurl.com/y9t2achh.
 • התפילות תתקיימנה בחוץ תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים. על המתפללים לחבוש מסכות. חברים בסיכון מתבקשים להישאר בבית.

Announcements

 • For the second time in the last seven years, we are sending you this week’s notice by email and not on the website, because our website host company, uPress was hacked. Therefore, we are including certain Zoom links below in this notice. We will inform you, hopefully soon, when our website service is restored safely.
 • Thank you to Lila and George Lowell for dedicating last week’s class by Rabbi Aviad Tabory in memory of Lila’s mother, Chava Rachel Gelbart bat Harav Yisrael Issar and Sara Perel Alpert.
 • New Ministry of Health Guidelines Regarding Batei Knesset:
  • The Ministry of Health has issued new guidelines regarding the reopening of Batei Knesset.
  • On Sunday the Va’ad will consider the implementation of the guidelines. An announcement will be made shortly afterwards.
  • Until any new decision is made, we will continue to hold tefillot as we have in the last few weeks, i.e. outside, maintaining distance and wearing masks. Zoom virtual tefillot will also continue.
 • We expect to hold an Erev Limmud on Shavuot. Details to be announced next week.

Yom Yerushalayim tonight – Festive Arvit via Zoom

 • Tonight, Thursday 21 May at 8:00pm, there will be a festive ma’ariv via Zoom in honor of Yom Yerushalayim, led by Meir Fachler and Howie Kahn.
 • The tefillah on Zoom can be found here.
 • The text can be found here.
 • The tefillah will be followed by a short talk in Hebrew from Gidon Lehman – “Anecdotes from a Renewed Jerusalem”.

Zoom

Times

 • Mincha on Friday: 6:10pm with Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and Kabbalat Shabbat with Aaron Taub
 • Candle-lighting: 6:58pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 7:05pm
 • Shabbat ends: 8:16pm

Tefillot in Beit HaKnesset Courtyard – Shabbat

 • Tefillot will be held on Shabbat in the shul courtyard in accordance with the regulations of the Ministry of Health.
  • Minchah and Kabbalat Shabbat 7:30pm
  • Shacharit: 8:00am
  • Minchah: 1:15pm
 • Arvit and end of Shabbat: 8:16pm
 • We are limited to 19 people and so it is necessary to register in advance at https://tinyurl.com/y9t2achh
 • During the week there will be Shacharit at 6:30am. Please register in advance at https://tinyurl.com/y9t2achh
 • Tefillot will be held outside and limited to 19 people. It is required that we keep a distance of 2 metres between people and that masks be worn. Members at risk are requested to remain home.

פרשת בהר-בחֻקֹתי – שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לאסתי ואסף סלומון לרגל הולדת הבן, נכד לאסתר ואריה סלומון. מזל טוב לסבתא רבה דינה בּרוּקהיימר.
 • מזל טוב לנֹעם ורבקה קוֹם לרגל נישׂואי ביתם שחר עם בחיר ליבה גל מויאל.
 • תודה לרוג׳ר רוּבין ומריון אהרונס על חסותם של השיעור של הרב אביעד תבורי, לזכרונם של אִמם מרים הינא בת אליהו דוב, ולרפואה שלמה של ראובן בן מינדל (רולנד אהרונס).
 • תודה גם לג׳ון קורי על חסותו של השיעור של הרב אביעד תבורי לזכרה של אִמו פריידה שושנה בת גדליה.

תפילות בחצר בית הכנסת בשבת פרשת בהר-בחוקותי

 • (ראו מטה תפילות גם בזוּם.)
 • תפילות יתקיימו בשבת לפי הכללים של משׂרד הבריאות
 • מנחה וקבלת שבת: 19:25
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 13:15
 • ערבית וצאת השבת: 20:10
 • אנחנו מוגבלים ל-19 מתפללים. יש להירשם מראש עבור קבלת שבת ושחרית ב- https://tinyurl.com/y9t2achh
 • במשך השבוע יש מניין שחרית בשעה 6.30
 • המתפללים צריכים להירשם מראש ב https://tinyurl.com/y9t2achh
 • התפילות תתקיימנה בחוץ תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים. על המתפללים לחבוש מסכות. חברים בסיכון מתבקשים להישאר בבית.

יום ירושלים – תפילה חגיגית וירטואלית

 • בליל יום ירושלים, אור לכ"ח באייר, (21.5.20) בשעה 20.00 תתקיים תפילת ערבית חגיגית וירטואלית דרך זוּם לכבוד החג.
 • אפשר למצוא את סדר התפילה כאן.
 • אחרי התפילה נשמע שׂיחה קצרה מפי גדעון להמן –"אנקדוטות בירושלים המתחדשת"

זמנים

 • מנחה: 18:05, דבר תורה ע״י הרב שלמה וילק וקבלת שבת–ראו עמוד זוּם
 • הדלקת נרות פרשת בהר בחוקותי: 18:54
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 18:40
 • שבת יוצאת: 20:11
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Esti and Asaf Salomon on the birth of a son, to grandparents Esther and Aryeh Salomon, and to great-grandmother Dena Brueckheimer.
 • Mazal tov to Riki and Noam Com on the marriage of their daughter, Shachar, to Gal Moyal.
 • Thank you to Roger Rubin and Marion Aarons for dedicating last week’s class by Rabbi Aviad Tabory in memory of their mother Miriam Henna bas Eliyahu Dov, and the continued רפואה שלמה of Reuven ben Mindel (Rowland Aarons).
 • Thanks also to John Corre for sponsoring Rabbi Aviad Tabory’s class in memory of John’s mother, Freda Shoshana bat Gedaliah ז״ל, whose yahrzeit was on Thursday.

Tefillot in Beit HaKnesset Courtyard Shabbat Parshat Behar-Bechukotai

 • (See Zoom tefillot below.)
 • Tefillot will be held on Shabbat in the shul courtyard in accordance with the regulations of the Ministry of Health.
 • Minchah and Kabbalat Shabbat 7:25pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Minchah: 1:15pm
 • Arvit and end of Shabbat: 8:10pm
 • We are limited to 19 people, so it is necessary to register in advance at https://tinyurl.com/y9t2achh
 • During the week there will be Shacharit at 6.30 a.m.. Please register in advance at https://tinyurl.com/y9t2achh
 • Tefillot will be held outside and limited to 19 people. It is required that we keep a distance of 2 metres between people and that masks be worn. Members at risk are kindly asked to stay home.

Yom Yerushalayim – Festive Arvit via Zoom

 • On the eve of Yom Yerushalayim, Thursday 21, May at 8:00 there will be a festive tefillah via our standard Arvit Zoom honor of the holiday.
 • The order for the tefillah can be found here.
 • The tefillah will be followed by a short talk in Hebrew from Gidon Lehman – “Anecdotes from a Renewed Jerusalem”

Times

 • Mincha on Friday: 6:05pm with Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and Kabbalat Shabbat — see Zoom page
 • Candle-lighting Parashat Behar Bechukotai: 6:54pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 6:40pm
 • Shabbat ends: 8:11pm
 • Full schedule here
 • Classes here

 

פרשת אמֹר

הודעות

 • תתקיים תפילת קבלת שבת ביום שישי בזוּם ב-18:00 פה.
 • כשעוזבים פגישת זוּם, נא ללחוץ בכפתור ה-Leave. אחרת, אם לא ״עוזבים״, הפגישה עלולה להישאר פתוחה וּלהפריע לפגישה הבאה.
 • תודה לפֶּגִי ודוֹן קריסט על חסותם של שיעור הרב אביעד תבורי, לזכרונם של אִמותיהם מינדל בת מרדכי ויעקובה וגַ׳קי בת זלמן.

תפילות בחצר בית הכנסת

 • תפילות תתקיימנה בשבת פרשת אמור לפי הכללים של משרד הבריאות.
 • מנחה וקבלת שבת: 19.20 (זה שינוי ממה שפורסם לפני שבוע)
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 13:15
 • ערבית וצאת השבת: 20:05
 • אנחנו מוגבלים ל-19 מתפללים. יש להירשם מראש עבור קבלת שבת ושחרית פה.
 • במשך השבוע יהיה מניין שחרית בשעה 6:30 (להירשם פה).
 • התפילות יתקיימו בחוץ תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים. על המתפללים לחבוש מסכות. חברים בסיכון מתבקשים להישאר בבית.

זמנים

 • מנחה וּדבר תורה של הרב שלמה וילק וקבלת שבת בזוּם: 18:00 פה
 • הדלקת נרות פרשת אמר: 18:49
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 18:55
 • שבת יוצאת: 20:05
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • There will be a Kabbalat Shabbat on Zoom at 6 PM Friday here
 • Thank you to Peggy and Don Kristt for dedicating last week’s class by Rabbi Aviad Tabory in memory of their mothers, Mindl bat Mordechai and Yaakova, Jackie bat Zalman.
 • BTW, when you leave a Zoom meeting, please push the Leave Meeting button. Otherwise, meetings remain open and interfere with the following scheduled meeting.

Tefillot in Beit HaKnesset Courtyard

 • Tefillot will be held on Shabbat in the shul courtyard in accordance with Ministry of Health regulations.
 • Minchah and Kabbalat Shabbat: 7:20pm (this is a change from last week’s announcement)
 • Shacharit: 8.00am
 • Minchah: 1:15pm
 • Arvit and end of Shabbat: 8:05pm
 • We are limited to 19 people and so it is necessary to register in advance here.
 • During the week there will be Shacharit at 6.30 a.m.. Please register in advance here.
 • Tefillot will be held outside and limited to 19 people. It is required that we keep a distance of 2 metres between people and that masks be worn. Members at risk are kindly requested to stay at home.

Times

 • Mincha on Zoom on Friday: 6:00pm with Dvar Torah by Rabbi Shlomo Vilk and Kabbalat Shabbathere
 • Candle-lighting Parashat Emor: 6:49pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Shabbat ends: 8:05pm
 • Full schedule here
 • Classes here