פרשת בהר

הודעות

 • מזל טוב לאבי רוזנשיין וידידה לוּבין וּלדײַאן ושמואל רוזנשיין לרגל בר המצווה של צבי. 
 • מזל טוב לישראל ונעמי ליפשיץ להולדת הנין, בן ליאיר ואחינועם הכהן ונכד לנֹעם ושירה הכהן מעתניאל.
 • שיעור הרב: השבת יתחיל הרב שוב לתת את השעיור בין מנחה לערבית. הנושא: "הלכות סבא וסתא".
 • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות, אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים שבקבוצת סיכון, אנחנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:52, הבדלה: 20:08

Announcements

 • Mazal tov to Avi Rosenschein and Yedida Lubin and to Diane and Bob Rosenschein on the occasion of Tzvi's bar-mitzvah.
 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the birth of a great-grandson. Mazal tov to parents, Yair and Achinoam HaCohen, and to grandparents, Shira and Noam HaCohen of Otni'el.
 • This Shabbat, Rav Vilk will resume his shiurim between Minchah and Arvit. Topic: "The Halachot of Grandparents."
 • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have many members who are in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and the second minyan on Shabbat morning. We will continue the policy of keeping windows and doors open during tefillot.
 • See our Times page. Candle lighting: 6:52pm, havdalah: 8:08pm.

פרשת אמוֹר

הודעות

 • מזל טוב כפול לפרופ' מרדכי פנקובר ואשתו פיליס מאיר לנישׂואי הנכד יונתן מאיר למירי סַקס ולבר-המצווה של נכדם יאיר סימון בחשמונאים.
 • יום העצמאות: בליל יום העצמאות תתקיים ערבית חגיגית ב-19:45 עם מאיר פַכלר בליווי שמעון קהן. שחרית ב-6:00 ו-7:45. לאחר כל מניין יוגש כיבוד. 
 • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות, אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים שבקבוצת סיכון, אנחנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:47, הבדלה: 20:02.

 

 • הודעה ממיכל פכלר
  הנכם מוזמנים לצפות הערב 3/5/22 (אחרי 19:00 פה) בסרט על אבי מורי פרופ' מרדכי רוטנברג, חתן פרס ישראל, והתמודדות עם השכול על נפילת אחי בעז ישראל המדהים ז"ל.

 


Announcements

 • Mazal tov to Professor Monty N. Penkower (מרדכי פנקובר) and his wife Phyllis Mayer (פיליס מאיר) on the marriage of their grandson Yonatan Mayer to Miri Sachs. Also a mazal tov to them on the bar-mitzvah of their grandson Yair Simon in Hashmonaim.
 • Yom Haatzmaut: On Wednesday, May 4, at 7:45pm there will be a festive aravit service led by Meir Fachler, and accompanied by Howie Kahn. Shacharit on Thursday will be at 6:00am and 7:45am, with light refreshments following each minyan.
 • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have many members who are in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and the second minyan on Shabbat morning. We will continue the policy of keeping windows and doors open during tefillot.
 • See our Times page: candlelighting: 6:47pm, havdalah: 8:02pm.

 

 • From Michal Fachler–
  You are invited to watch this evening 3/5/22 (anytime after 7pm here) a movie about my father, Israel Prize laureate, Professor Mordechai Rotenberg, about coping with bereavement on the loss of my amazing brother Boaz Yisrael Rotenberg ז״ל (with English subtitles).

פרשת קדֹשים – מחר חֹדשׁ

 • מזל טוב לדינה ברוקהיימר להולדת הנינה ולהורים תמר ובנימין סלומון ולסבא וסבתא אסתר ואריה סלומון.
 • ראו כתבה על החברים שלמה ורות ברלינגר.
 • יום העצמאות: ליל יום העצמאות 19:45: ערבית חגיגית עם מאיר פַכלר בליווי שמעון קהן. שחרית ב- 6:00 ו-7:45. יוגש כיבוד אחרי כל מניין.
 • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים בקבוצת סיכון, אנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה. ניתן להמשיך לשבת בחצר הקדמי והפנימי של בית הכנסת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:42, הבדלה: 19:57.

Announcements

 • Mazal tov to Dena Brueckheimer on the birth of a great-granddaughter and to parents Tamar and Binyamin Salomon and grandparents Esther and Aryeh Salomon.
 • See the recent article in the Jerusalem Post about our members Shlomo and Ruth Berlinger: "The story of Holocaust survivors who married, and moved to Israel."
 • Yom Ha’atzmaut: Wednesday May 4 7:45pm: festive arvit led by Meir Fachler accompanied by Howie Kahn. Thursday shacharit 6:00am and 7:45am. Light refreshments will follow each minyan.
 • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have many members in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and the second minyan on Shabbat morning. We will continue the policy of keeping windows and doors open during tefillot. Those who feel uncomfortable about coming inside can continue to sit in the front or internal courtyard. 
 • See our Times page — candlelighting: 6:42pm, havdalah: 7:57pm.

שביעי של פסח / פרשת אחרי מות

הודעות

 • מזל טוב למקסין ולוֹרי בלנדיס על הולדת הנינה השלישית שלהם, בת למירב וצבי אבו ואחות לעטרת ורעי.
 • תזכורת: ליל יום השואה 27/4/22. פרטים פה.
 • תזכורת: שבתון תשפ"ב באכסנית פוריה 29-30.4.22 פר' קדושים. ראו פרטים פה, כולל לוח זמנים.
 • ילדים מגיל 5 ומעלה המגיעים לבית הכנסת חייבים להיות או מחוסנים או מחלימים או אחרי בדיקה מהירה ביום שישי עם תוצאה שלילית. ילדים בכל גיל חייבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. ילדים הנשארים בחצר יכולים להיות בלי מסכה. אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין הזה
 • ראו עמוד זמני תפילה.
 • חג שׂמח!

Announcements

 • Mazal tov to Maxine and Laurie Blendis on the birth of a great granddaughter, daughter to Meyrav and Zvi Abo and sister to Ateret and Reie.
 • Reminder: Yom HaShoah remembrance ceremony, Wednesday evening, April 27. Details here.
 • Reminder: shul Shabbaton sets off Friday 29-30 April, Parshat Kedoshim. Details here, including schedule.
 • We appreciate the cooperation of parents and grandparents with regard to young children indoors in shul. Children 5 years and older must be vaccinated, or recovered from COVID, or have tested negative on a rapid (antigen) test on Friday. Children of all ages must wear a mask inside the building. Children outside do not need a mask.
 • See our Times page.

 

פסח

הודעות

 • תענית בכורות:  סיומים יתקיימו אחרי כל אחד מהמניינים ביום שישי ה-15.04.2022
 • אכילת חמץ עד 9:58, ביעור חמץ עד 11:18
 • תחילת הסדר לא לפני 19:46, האפיקומן נאכל עד 12:39
 • ועד בית הכנסת החליט על נהלים חדשים בהקשר לנוכחוּת ילדים בבית הכנסת. ילדים מגיל 5 ומעלה המגיעים לבית הכנסת חייבים להיות או מחוסנים או מחלימים או אחרי בדיקה מהירה ביום שישי עם תוצאה שלילית. ילדים בכל גיל חייבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. ילדים הנשארים בחצר יכולים להיות בלי מסכה. אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין הזה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:32, הבדלה: 19:46.
 • חג כשׁר ושׂמח!

Announcements

 • Fast of the first born: there will be a siyum after each of the minyanim on Friday 15/04/2022.
 • Eating hametz until 9:58am.
 • Biur hametz until 11:18am.
 • Beginning of the Seder not before 7:46pm., eating afikoman before 12:39am.
 • We appreciate the cooperation of parents and grandparents in this matter. Children 5 years and older must be vaccinated, or recovered from COVID, or have tested negative on a rapid (antigen) test on Friday. Children of all ages must wear a mask inside the building. Children outside do not need a mask.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 6:32pm, havdalah: 7:46pm.
 • A happy and kosher holiday!