פרשׁת עקב

הודעות

  • מזל טוב לאהרֹן ויהודית ריבלין לרגל הולדת הנכד, בן ליונתן ועדי ריבלין.
  • מזל טוב לתמרה ושׂמחה אדל לרגל לידת הנכדה רוני לתמרה: בת לאילת ונריה גוטשטיין, אחות ליהודה מנחם, אברהם יעקב, ודוד.
  • מסכות בבית הכנסת
   חובה לעטות מסכה המכסה את הפה והאף בתוך בית הכנסת. כיסוי הפה לבד אינו מספיק. ילדים מגיל 7 ומעלה חייבים במסכה ועל הוריהם להקפיד על כך. עבור אלו המתקשים לעמוד בדרישה זו ניתן לשבת בחוץ ללא מסכה. תודה על ההתחשבות בבריאות הקהילה.

זמנים לשבת

  • הדלקת נרות: 19:02
  • מנחה וקבלת שבת: 19:25/18:01
  • דף יומי: 6:30
  • שחרית: 7:00 ו- 9:00
  • מנחה גדולה: 13:15
  • מנחה קטנה: 19:05
  • צאת השבת:20:16
  • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
  • מנחה וערבית בימי חול: 19:25
  • ראו זמני תפילה פה.

Announcements

 • Mazal tov to Aharon and Judith Rivlin on the birth of a grandson, and to parents Jonathan and Adi Rivlin of Petach Tikva.
 • Mazal tov to Tamara and Simcha Edell on the birth of Tamara’s first granddaughter, Roni, daughter to Neriya & Ayelet Gottstein, and sister to Yehuda Menachem, Avraham Ya’akov, and David.
 • Masks
  Wearing a mask is required inside the Beit Knesset. The mask must cover both the mouth and nose. Covering only the mouth is insufficient. Children from the age of 7 must wear masks and parents are asked to be strict about this. Those for whom it is difficult to wear a mask have the option of sitting outside the building. Thank you for being considerate of the health of the community.

Times: Shabbat

 • Shabbat candle-lighting: 7:02pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:01pm / 7:25pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Gedola: 1.15pm
 • Mincha Ketana: 7:05pm
 • Shabbat ends: 8:16pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:25pm
 • See Times here.

 

פרשׁת ואתחנן – שבת נחמו

הודעות

 • קופת קרן הצדקה שלנו כמעט ריקה. אנא קראו את המכתב ותרמו בהקדם.

  זמנים לשבת

  • הדלקת נרות: 19:07
  • מנחה וקבלת שבת: 18:05/ 19:30
  • דף יומי: 6:30
  • שחרית: 7:00 ו- 9:00
  • מנחה גדולה: 13:15
  • מנחה קטנה: 19:10
  • צאת השבת: 20:22
  • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
  • מנחה וערבית בימי חול: 19:30

   


  Announcements

 • The Keren Tzedakah Fund of the Beit Knesset is nearly empty. Please read the explanatory letter and make a donation as soon as you can!

 Times: Shabbat

 • Shabbat candle-lighting: 7:07pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:05pm  / 7:30pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Gedola: 1:15pm
 • Mincha Ketana: 7:10pm
 • Shabbat ends: 8:22pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:30pm

פרשׁת דברים – שׁבת חזון – ט׳ באב

הודעות

 • מזל טוב לאלישבע ודניאל גורדיס על הולדת הנכד, בן לאביאל ודורין.
 • סקר לגבי הימים הנוראים: ועד בית-הכנסת מתחיל להתארגן לקראת הימים הנוראים. כדי להקל על עבודה מורכבת זו, נודה לכם אם תענו על השאלון הקצר המצורף פה — עד ה-19 ביולי. התשובות אינן מחייבות כלל. כמו כן טופס זה אינו מהווה הזמנת מקומות. לאור המצב הבריאותי חשוב  שבית הכנסת לא יהיה מלא ולכן בשעת הצורך יתקיים מניין נוסף. 
 • ראו זמנים לצום תשעה באב מטה וכרגיל בעמוד זמני תפילה.
 • הודעה חשובה מסטִיב זרובניק: ״לצערי קיבלתי כרגע הודעה מבני עקיבא שהקבוצה שביקשה להתארח בקהילתנו בשבת נחמו לא תגיע. אני מודה לכל אלה שהודיעו על נכונותם לארח. הקהילה שלנו נענתה בצורה מרשימה! אני מבקש סליחה אם נגרמה לכם אי נוחות. בברכת תודה רבה, צום קל ובשׂוּרות טובות.״

זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 19:11
 • מנחה וקבלת שבת: 18:07/ 19:35
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה גדולה: 17:30
 • תחילת הצום 19:50
 • צאת השבת: 20:26

זמנים לתשעה באב

 • תחילת הצום: 19:50
 • ערבית וקריאת איכה: 20:45
 • שחרית מניין ראשון: 6:30
 • שחרית מנין שני: 8:30
 • מנחה גדולה: 14:00
 • מנחה קטנה: 19:10
 • ערבית: 20:02
 • סוף הצום: 20:12 

זמנים להמשך השבוע

 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:35

Announcements

 • Mazal tov to Elisheva and Daniel Gordis on the birth of a grandson and to the parents, Aviel and Dorin.
 • Yamim Noraim survey: In order to help the shul va’ad plan for Yamim Noraim services, we ask you to complete the brief survey here by July 19. (Technical difficulties from last week were corrected.) Filling in the survey does not commit you and also does not constitute a request for Yamim Noraim seating. Because of the health situation we need to get an idea of our community’s intent. We will not be seating people to the full capacity of the Beit Knesset. If necessary, an additional tefillah space will be arranged.
 • See Tisha B’Av times below and, as always, on our Times page.
 • An important announcement from Steve Zerobnick: “Unfortunately, I just received word from B’nei Akiva that the group that had asked to be hosted in our community will not be coming. Thank you to all those families who already agreed to host. I apologize for any inconvenience this might have caused and look forward to hosting others in our community in the future. Our community is truly amazing! B’toda u’vracha and tzom kal!

Times: Shabbat

 • Shabbat candle-lighting: 7:11pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat:18:07pm / 19:35pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Gedola: 1:15pm
 • Mincha Ketana: 5:30pm
 • Fast begins: 7:50pm
 • Shabbat ends: 8:26pm

Times: Tisha B’Av

 • Fast begins: 7:50pm
 • Arvit and Eikha: 8:45pm
 • Shacharit first minyan: 6:30am
 • Shacharit second minyan: 8:30am
 • Minchah Gedolah: 2:00pm
 • Minchah Ketanah: 7:10pm
 • Arvit: 8:02pm
 • Fast ends: 8:12pm

Times: Weekdays

 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:35pm

  

 

פרשׁת מטות – מסעי / שׁבת רֹאשׁ חֹדשׁ

הודעות

 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו בשבת פרשת מטות-מסעי .
 • סקר לגבי הימים הנוראים: ועד בית הכנסת מתחיל לארגן את הימים הנוראים. כדי להקל על עבודה מורכבת זו נודה לכם אם תענו על השאלון המצורף פה — עד ה-19 ביולי. התשובות אינן מחייבות אתכם כלל. כמו כן טופס זה אינו מהווה הזמנת מקומות. 
 • לאור המצב הבריאותי חשוב שבית הכנסת לא יהיה מלא ולכן בשעת הצורך יתקיים מניין נוסף. 
 • ראו זמנים לצום תשעה באב בעמוד זמני תפילה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:13
 • מנחה" 18:09/ 19:40
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:29
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • There will be no shiurim by Rav Vilk this Shabbat.
 • Yamim Noraim survey: In order to help the shul va’ad plan for Yamim Noraim services, we ask you to complete the brief survey here by July 19. Doing so does not commit you and does not constitute a request for Yamim Noraim seating. Because of the health situation we need to get an idea of our community’s intent. We will not be seating people to the full capacity of the Beit Knesset. If necessary, an additional tefillah space will be arranged.
 • See Tisha B’Av times on our Times page.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 7:13pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:09pm / 7:40pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:20pm
 • Arvit: 8:29pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm

פרשׁת פנחס – שבת מברכין

הודעות

 • עקב החובה המחודשת לעטות מסֵכות והתעוררות הקורונה, החליט הרב וילק לבטל את השיעור אחרי הצהריים בשבת.
 • רבקה בנסון זרוֹבּניק תציין את יום השנה הראשון לפטירתו של אביה יונה בנסון ז״ל ביום שלישי 6.7.21 — פרטים פה.

זמנים

 • הדלקת נרות:19:14
 • מנחה: 18:09/ 19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:31
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

  Announcements

 • Due to the increase in cases of COVID-19 and the Ministry of Health's directive to continue to wear masks, Rav Vilk has canceled his shiur for this Shabbat afternoon.
 • Rebeca Benson Zerobnick will be commemorating the first yahrzeit of her beloved father Yona Benson on Tuesday, July 6 — details here.

  Times

  • Shabbat candle-lighting:7:14pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat:6:09pm / 7.35pm
  • Daf Yomi: 6:30am
  • Shacharit: 7:00am and 9:00am
  • Mincha:7:20pm
  • Arvit: 8:31pm
  • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
  • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm