פרשת וירא

הודעות

 • מזל טוב ליפה ורֶנַאטוֹ שׁפיגל לרגל הולדת הנכד, לביא חנן, בן לאביטל ואלירן.
 • מזל טוב לשׁרלוט ומוֹרי בלומנפלד לרגל הולדת נכד בשׁיקגו, בן לפיליפּ וג׳קי בלומנפלד.
 • מזל טוב לרב אהרֹן ופּרל בוֹרוֹ לרגל הולדת הנינה. ההורים הם נֹעם וחנה בורו. הסבא וסבתא הם הרב יעקֹב ומלכה בורו.
 • מזל טוב לרוכבי האופניים שלנו במסע 2019 גלגלי אהבה של בית חולים אלין: טניה פּוֹמסוֹן, ישׂראל זְרוֹבּניק, ובַּרִי לבנפלד, ודֹב לנגנור.

סדר יום

 • גבאי: מיכאל גיליס
 • קריאת התורה: מתיא רודגולד
 • דבר תורה בערב שבת: עזריה ריין
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב וילק – ״חינוך יהודי״

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:04
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה גדולה: 13:15
 • תפילת מנחה קטנה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:18

Announcements

 • Mazal tov to Yaffa and Renato Spiegel on their new grandson, Lavi Hanan, born to Avital and Eliran.
 • Mazal tov to Charlotte and Morry Blumenfeld on the birth of a grandson in Chicago to Philip and Jackie Blumenfeld.
 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow upon the birth of a great-granddaughter to Noam and Chana Borow. The grandparents are Rabbi Yaakov and Malke Borow.
 • Mazal tov to our members who participated in ALYN Hospital’s 2019 Wheels of Love bicycle ride: Tanya Pomson, Steve Zerobnick, Barry Levenfeld, and Dov Langenauer.

Schedule

  • Gabbai: Michael Gillis
  • Torah reading: Matya Rodgold
  • Dvar Torah: Azaria Rein
  • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: “Jewish Education”

Times

 • Candle-lighting: 4:04pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:30pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha: 4:05pm
 • Ma'ariv: 5:18pm

 

פרשת לך-לך

הודעות

 • ראו שני מסרים מחתנים ה-״יִשְׂרָאֵל״-ים שלנו:
  • דבר תורה לפרשת נֹח מאת ישׂראל אוֹמן
  • ברכה מאת הרב ישׂראל ליפשיץ
 • ראו גם מכתב תודה לקהילה מברוך לאונארונס.

סדר יום

 • גבאי: אלכס פומסון
 • קריאת התורה: ג׳רי מילטש
 • דבר תורה בערב שבת: הרב שלמה וילק
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק: ״חינוך יהודי״

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:09
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:35
 • יש דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה: 16:10
 • תפילת ערבית: 17:22
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Jerry Milch
 • Dvar Torah Friday evening: Rabbi Shlomo Vilk
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk: "Jewish Education"

Times

 • Candle-lighting: 4:09pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:35pm
 • Daf Yomi
 • Mincha: 4:10pm
 • Ma'ariv: 5:22pm
 • Full schedule here
 • Classes here

פרשת נֹח (2) – פסטיבל הזמר 1974

הודעות


Announcements

 • As a special treat and at the request of our own כלת תורה, we are sending you a wonderful song performed at the 1974 Israel Song Festival on יום העצמאות on April 25, 1974.
 • The song is called "Noah", words by Yoram Taharlev, music by Matti Caspi, who performed it with Chocolate, Menta, Mastik.
 • Perhaps some in our קהילה were not here in Israel 45 years, but the song is a great reminder of the flavor of ישראל של פעם.
 • Click above on the video or here for a historic and fun song.

פרשת נֹח

הודעות

 • חתן התורה וחתן בראשית וכלת התורה שלנו — פרופ׳ ישׂראל אוֹמן, הרב ישׂראל ליפשיץ, ורבקה בנסון זרוֹבניק — מזמינים את הקהילה לקידוש אחרי תפילות שבת.
 • מזל טוב לעזריה ואריאל ריין לרגל בת המצווה של נכדתם ציון חמדת פפר, בת לסופי ואנשיל פפר.
 • מזל טוב לרות רקובסקי לרגל בר המצווה של נינָה שמעיה, בן לדוד וּתהילה כי-טוב ונכד ליואל ושושנה רקובסקי. 
 • מזל טוב למרטין ורות דוניץ לרגל הולדת הנכד, יצחק יהושע, בן לקטיה ודוד בֶּקֶר.
 • תזכורת: דרושים מתנדבים לפרוייקט אתר בית הכנסת.

סדר יום

 • גבאי: ששון צ'קוטאי
 • קריאת התורה: יעקב שור
 • דבר תורה בערב שבת: ישראל אומן
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: מוטי קהת. הנושא: "יהי אור": על מהות האור והראייה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:14
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 16:40
 • אין דף יומי
 • תפילת מנחה: 16:15
 • תפילת ערבית: 17:27
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Our chatanim and kallah this year — Prof. Yisrael Aumann, Rabbi Yisrael Lifshitz, and Rebeca Benson Zerobnick — invite the congregation to a kiddush Shabbat morning.
 • Mazal tov to Azaria and Arielle Rein on the bat-mitzvah of their granddaughter, Zion Hemdat Pfeffer, daughter of Sophie and Anshel Pfeffer.
 • Mazal tov to Ruthie Rackovsky on the bar-mitzvah of her great-grandson Shemayah, son of David and Tehila Kitov grandson of Yoel and Shoshana Rackovsky.
 • Mazal tov to Martin and Ruth Dunitz on the birth of their grandson, Yitchak Yehoshua, born to Katya and David Becker.
 • Reminder: consider volunteering to help with the Yael.org.il website.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Jacob Schorr
 • Dvar Torah Friday evening : Yisrael Aumann
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Mordy Hurwich-Kehat  on: "Let it be light!": On light and vision.

Times

 • Candle-lighting: 4:14pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:40pm
 • No Daf Yomi
 • Mincha: 4:15pm
 • Ma'ariv: 5:27pm
 • Full schedule here
 • Classes here

שבת בראשית

הודעות

 • מזל טוב למאיר וברכה אדלשטיין לרגל נישׂואי בנם אשר לבח״ל חן כהן השבוע.
 • מזל טוב לסטפן ופבייאה שאו לרגל נישׂואי בתם רחל לסיימון בשבוע הבא.
 • שתי המשפחות — אדלשטיין ושאו — מזמינות את הקהילה לקידוש בשבת אחרי התפילה.
 • מזל טוב לאברהם וחיה שויער לרגל נישׂואי נכדתם יוכבד, בת של דבורה רנֶלס, לבח״ל דניאל בשארי.
 • מזל טוב לרב שמואל וברברה גולדין לרגל הולדת הנכד בהושענא רבה.
 • תודה לכל הגבאים על עבודתם המסורה, לכל בעלי התפילה על תפילתם מעוררי השראה, לקובעי מקומות הישיבה, ולכל מי שעזר בסידורים וקידושים.
 • במוצ"ש עוברים לשעון חורף.
 • ראו מכתב תודה ממחלקת הרווחה של עירית ירושלים לגבי הצקדה שתרמנו.

סדר יום

 • גבאי: מרדכי פנקובר
 • קריאת התורה: יהודה מילטש
 • דבר תורה אחרי קריאת התורה: מאיר אדלשטיין
 • שיעור בשבת בין מנחה למעריב: הרב שלמה וילק על "חינוך יהודי"

זמנים

 • הדלקת נרות: 17:21
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:45
 • דף יומי: 7:15
 • תפילת מנחה: 17:25
 • תפילת ערבית: 18:33
 • זמני תפילות פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Mazal tov to Meir and Bracha Edelstein on the marriage this week of their son Asher to Chen Cohen.
  • Mazal tov to Stephen and Fabia Shaw on the upcoming nuptials next week of their daughter Rachel to Simon.
  • Both families — the Edelsteins and Shaws — invite the entire kehillah to a joyous kiddush this Shabbat.
  • Mazal tov to Avraham and Chaya Scheuer on the recent marriage of their granddaughter Yocheved, daughter of Devorah Ranells, to Daniel Bashari.
  • Mazal tov to Rabbi Shmuel and Barbara Goldin on the birth on Hoshana Rabbah of a new grandson.
  • Our sincere thanks to all the gabbaim for their hard work and to all the ba'alei tefillah for their inspiring and tuneful tefilot on the Yamim Nora'im, Sukkot and Simchat Torah — and to the seating committee. Thank you, too, to all who helped with set-up — and with the kiddushim.
  • Saturday night we move to winter time.
  • See the thank you letter from the Jerusalem Municipality regarding the tzedakah that our congregation contributed for Rosh HaShanah.

Schedule

 • Gabbai: Monty Penkover
 • Torah reading: Jerry Milch
 • Dvar Torah Shabbat morning : Meir Edelstein
 • Afternoon class between mincha and ma'ariv: Rabbi Shlomo Vilk on "Jewish education".

Times

 • Candle-lighting: 5:21pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:45pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Mincha: 5:25pm
 • Ma'ariv: 6:33pm
 • Full schedule here
 • Classes here