פרשת אחרי מות – מברכין

 • מזל טוב כפול ליעל להמן: להולדת נכד, בן ליחיאל ועידית להמן בבית שמש ששמו בישראל גדעון להמן . מזל טוב לבת המצווה של הנכדה רוני בתם של מוריה ואוריה רוט מירושלים. 
 • מזל טוב לטניה ואלכּס פּוֹמסוֹן להולדת הנכד, דוד זקן גבריאל, בן ליראת דומנוביץ ואורי פומסון, נכד לביה ומשה דומנוביץ.
 • מזל טוב לפרל ויואל כהן להולדת הנכדה, בת לשרה ונתן כהן מאפרת.
 • אדלה וחיים שקלים מודים למשפחת דרוקר על האפשרות לשהייה בביתם בחג. [ראו עמוד ועדת חסד.]
 • שיעורי הרב: יתקיימו כרגיל.
 • לימוד ואמירת תהילים לנשים  חוזר השבת בשעה חדשה: 17:45 .זהבה זר-כבוד ופרל בורו תדברנה.
 • טקס יום השואה ביום אי בערב (5/5/24): פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:46; הבדלה: 20:01.

Announcements

  • Mazal tov, twice, to Yael Lehman on the birth of a grandson named Gideon, a son to Yehiel and Idit Lehman of Bet Shemesh, and on the bat mitzvah of her granddaughter Roni, daughter of Moriah and Uriah Roth of Jerusalem..
  • Mazal tov to Tanya and Alex Pomson on the birth of a grandson, David Zaqen Gavriel, to parents Yir'at Domanovich and Ori Pomson, and grandparents Bia and Moshe Domanovich.
  • Mazal tov to Pearl and Joel Cohen on the birth of a granddaughter, daughter to Sarah and Natan Cohen of Efrat.
  • Adela and Haim Shekalim would like to thank the Drucker family for loaning their home to their children and their family during Pesach. [See new Hesed Committee page.]
  • Rav Vilk will give his usual shiurim.
  • The Women’s tehillim and learning class will take place this Shabbat at 5:45pm. Zehava Zer-Kavod and Pearl Borow will speak.
  • Our Yom HaSho'ah program will take place this Sunday evening (May 5). Details here.
  • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:46pm; Havdalah: 8:01pm.