פרשׁת משׁפטים – שׁבת רֹאשׁ חֹדשׁ

הודעות

  • שיעוריו של הרב וילק יתקיימו השבת. 
  • תהילים: יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת ב: 16:15. שיחה ודברי תורה מפי פרל בורו ומימי דיקמן.  
  • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:45; הבדלה 17:58

Announcements

  • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
  • The Women’s Tehillim and learning class will meet this Shabbat at 4:15pm. Pearl Borow and Mimi Dickman will speak.
  • Visit our Times page. Shabbat candle-lighting: 16:45pm; Havdalah: 17:58pm.