פרשת תולדות

הודעות

 • מזל טוב לאביגיל ומוטי קהת להולדת הנכדה, בת בכורה לבתם רני ולנריה.
 • מזל טוב לברכה ויצחק צוריאל להולדת הנכדה, בת לרינה ונדב ניסימיאן (מפונים מעוטף עזה).
 • מזל טוב לישראל אומן לאירוסי הנין אלעד לאליטל מירושלים. אלעד הוא בן לנכדה ליאורה ואליאב משה ונכד לבת תמר ודוד רוזן.
 • קידושים: יִדָחו עד להודעה חדשה.
 • השיעורים של הרב וילק יתקיימו השבת.
 • תהילים: בשבת זו, בשעה 16:00 יתקיימו לימוד ואמירת תהילים לנשים בבית המדרש.  פרל בורו וגיין מדווד ידברו ולאחר מכן אמירת תהילים לחזרתם בשלום של חיילינו, הפצועים, והשבויים. חשוב: אנא הביאנה עמכן ספר תהילים. 
 • הרחבת הוראות פיקוד העורף: אסור להתקהל בחצר הקדמית. נא עיינו בעדכונים ביטחוניים פה.
 • מפוני הדרום והצפון: הצטרפנו כקהילה לקבוצה העוזרת למפוני המלחמה. תרומותיכם הנדיבות יתקבלו דרך קרן הצדקה שלנו פה.
 • נוצר שידוך בין הקהילה שלנו למפונים במלון קיסר ליד התחנה המרכזית, בו מתגוררים מפונים משדרות  ומקרית שמונה. בקרוב  נפרסם אפשרויות להתנדבויות עם קהילה זו.
 • דיור עבור בנות שירות לאומי: נא ראו הודעה חשובה פה.
 • ביטחון: בשבתות יהיו חברים חמושים בכל התפילות. כל חבר הנושא נשק ברישיון מתבקש להגיע עם נשק לבית הכנסת. בבקשה אנא הימנעו מהתקהלות בחצר הקדמית.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור: מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:04; הבדלה: 17:17.

Announcements

 • Mazal tov to Abby and Mordy Kehat on the birth of their granddaughter, firstborn to their daughter Ronni and Neria.
 • Mazal tov to Bracha and Yitzhak Zuriel on the birth of a granddaughter, daughter to Rina and Nadav Nissimian (evacuees from the Gaza envelope).
 • Mazal tov to Yisrael Aumann on the engagement of his great-grandson Elad to Elital of Jerusalem. Mazal tov to parents Leora and Eliav Moshe, and grandparents Tamar and David Rosen.
 • Kiddushim scheduled for the coming weeks are postponed until further notice.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • Women’s Tehillim and learning will continue this Shabbat in the small beit midrash at 4pm prompt. Pearl Borow and Jane Medved will speak, followed by the recitation of tehillim for the safe return of our soldiers, the captives, and all who have been injured. Please bring a Sefer Tehillim with you. 
 • Security: On Shabbat there will be armed members at all services. In addition, members licensed to carry a weapon are asked to come armed to Beit Knesset. Please do not gather in the front courtyard.
 • Evacuees: we have joined a group of kehillot to assist evacuees from both the North and South of Israel. Your generous donations can be made through our Tzedakah Fund here.
 •  In the near future we will be announcing volunteer opportunities between our community and evacuees from Sderot and Kiryat Shmona, staying at the Caesar Hotel near the central bus station.
 • Housing women serving in the National Service: please see the important announcement here.
 • COVID: to protect the health of the community those who have tested positive for COVID are asked to not attend beit knesset. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 4:04pm; Havdalah: 5:17pm.