הודעה למשתתפי הסיור בעיר העתיקה ביום ה' 18.05.2023

משתתפי הסיור בעיר העתיקה ביום חמישי מתבקשים להגיע אל מחוץ לשער יפו בשעה 15:00.
Those participating in Thursday's tour in The Old City are requested to be outside Jaffa Gate at 3 PM.