פרשת בשלח – שבת שירה

 הודעות

 • אסיפה כללית מיוחדת של העמותה. במוצאי שבת בשלח, י״ג שבט, 4 בפברואר תתקיים מיד אחרי ערבית אסיפה קצרה מיוחדת לבחירת 

 ועד חדש לבית הכנסת. המועמדים:

 • מיכאל גיליס
 • יונתן פורת
 • נועם קום
 • אלכס פומסון
 • דוד אוליבסטון
 • נעמי ליפשיץ
 • ליילה קורן
 • יהודה אלשטיין
 • ט״ו בשבט – יוגש כיבוד של פירות אחרי התפילה בשני המנינים בשחרית ביום שני.
 • ראו מידע על שבתון 2023 – השבתון הירושלמי באפריל.
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים ל יביאו אותם עמהם בבואם לתפילות.
 • אנחנו חוזרים שוב על הבקשה לחברים הסובלים מתסמינים של קורונה (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדיין אתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:40, הבדלה: 17:53.

Announcements

 • Special General Meeting. Immediately after arvit following Shabbat Beshalach, February 4, there will be a short special general meeting of the Amuta of the Beit Knesset to elect a new va’ad. The candidates are:
 •  Michael Gillis
 •  Jonathan Porath
 •  Noam Com
 •  Alex Pomson
 •  David Olivestone
 •  Naomi Lifshitz
 •  Lila Korn
 •  Judah Elstein
 • Tu B’Shvat – On Monday, a light refreshment of fruit will be served following both Shacharit minyanim.
 • See information about our upcoming 2023 Shabbaton in Jerusalem this April.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry weapons and skilled in their use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • As we seem to be entering another wave of COVID-19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:40pm, Havdalah: 5:53pm.