פרשת שמות

 הודעות

 • אסתר ומשה הבא מזמינים את הציבור לקידוש (לאחר מניין שני) לעילוי נשמתה של אמו של משה, סעידה בת חתון ז״ל.
 • בשבת מברכים חודש שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו לגיל 80 בשנתיים של קורונה.
 • אנחנו בפתח גל חדש של קורונה. חברים הסובלים מתסמינים (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – מתבקשים לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק לא יתקיימו השבת 
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:21, הבדלה: 17:36.

Announcements

 • Esther and Moshe Haba invite the community to a kiddush following the second minyan to mark the yahrzeit of Moshe’s mother, Saidah Bat Hatoun ז״ל.
 • On Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Va’era), members who have turned 80 during Corona years will be honored with a kiddush.
 • As we seem to be entering another wave of Covid 19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:21pm, Havdalah: 5:36pm.