פרשת ויֵרא

 הודעות

 • מזל טוב לפבייאה וסטפן שאו ולמשפחת חודאבקש בגרֵייט-נֶק, ניו יורק, להולדת תאומים לאטוּסה וגדעון שאו, בפרדס חנה.
 • קידוש חתני והכלה משׂמחת תורה תשפ"ג יתקיים בשבת חיי-שרה אחרי מניין השני. מזל טוב ותודה לכולם.
 • האסיפה הכללית של עמותת בית הכנסת תתקיים במוצאי שבת חיי-שרה, כ״ה חשון, 19 בנובמבר בשעה 19:30. כל המעוניין להציע את עצמו או אחר להיות מועמד כחבר ועד מוזמן לפנות למיכאל גיליס. ראו דו״חות כספיים לשנת 2021 פה.
 • קורונה – דלתות פתוחות

הקורונה עדין אתנו. אחרי התייעצות רפואית הוועד החליט שבזמן התפילות הדלתות תשארנה פתוחות. החורף מתקרב ויהיו ימים שהקור מציק לנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.

 • תזכורת – דמי חבר תשפ״ג

חברים שטרם שילמו דמי חבר לשנת תשפ״ג מתבקשים לשלם בהקדם. ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר. הסכום הכולל לשנה זו הוא 1000 ש״ח למשפחה ו-500 ש״ח ליחיד.

 


Announcements

  • Mazal tov to Fabia and Stephen Shaw and to the Khodabakhsh family of Great Neck, New York, on the birth of twins to Atoosa and Gideon Shaw of Pardes Hanna.
  • The Kiddush of this year’s Simchat Torah Chatanim and Kallah will take place on Shabbat Chayei-Sarah (November 19) following the second minyan. Mazal tov and thank you to all.
 • Corona – Open Doors

Corona is still with us. Following professional consultation the va’ad has decided that during tefillot the doors must remain open. The winter months are approaching and there will be days when we will feel the cold. Because of health concerns the doors should be kept open on cold days.

 • Reminder: Membership Fees 5783

Members who have not yet paid their annual fees are reminded to do so. Payments can be made through the website. The total sum due is 1000 NIS for a family and 500 NIS for an individual.

 • The Annual General Meeting of the Amuta of the Beit Knesset will now take place on Motzei Shabbat ‘Chayei Sarah’ – 25th Cheshvan/November 19 – at 7:30pm. Anyone interested in being a candidate or nominating one for the va’ad please contact Michael Gillis. See 2021 Financial Report here.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:07pm, Havdalah: 5:20pm.