מקומות בבית הכנסת לימים נוראים תשפ"ג

  • אפשר להזמין מקומות בבית הכנסת לימים נוראים.
  • נא תמלאו את הטופס בקישור https://tinyurl.com/36c6xya9.
  • גם חברים עם מקומות קבועים מתבקשים למלא את הטופס אם בכוונתם להתפלל בבית הכנסת בחגים.

Ordering Places for the High Holidays

  • It is now possible to begin ordering places for the High Holidays 5783.
  • Please use the form at this link: https://tinyurl.com/36c6xya9 .
  • Even those who have assigned seats during the year are requested to return the form if they plan to attend during the High Holidays.