פרשת בלק

הודעות

  • בשתי השבתות הבאות הרב וילק לא יעביר שיעור בין מנחה לערבית.
  • מסכות: אין עדיין חובה מטעם משרד הבריאות לעטות מסכות. בכל זאת, לאור ההתפרצות הנוכחית של קורונה, מומלץ לעטות מסכה בתוך בית הכנסת במיוחד כאשר נמצא קהל גדול. יש אפשרות להתפלל בחוץ ללא מסכה.
  • למרות שאין הוראות חדשות מהמשטרה לגבי שמירה על בית הכנסת לאור המצב הביטחוני הנוכחי, הוועד מבקש מחברים המחזיקים נשק ברישיון להגיע חמושים לבית הכנסת.
  • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 19:12, הבדלה: 20:29. 

Announcements

  • Rav Vilk will not give his class between mincha and aravit for the next two Shabbatot.
  • Masks: There is still no formal requirement of the Ministry of Health to wear masks. Nevertheless, with the current outbreak of Covid, it is recommended that masks be worn inside the Beit Knesset particularly when it is crowded. Anyone uncomfortable with masking is welcome to daven outdoors. 
  • Security: No special instructions have been received from the police regarding security in the present situation. Nevertheless, the va’ad asks those licensed to carry a weapon to come armed to the Beit Knesset. 
  • See our Times page. Candlelighting: 7:12pm, havdalah: 8:29pm.