יום כיפור / פרשׁת האזינו

הודעות

 • מזל טוב ללאה ומֹשׁה מֶדוֶוד לרגל הֻלדת הבן — וּלסבא ג׳וֹן וסבתא גֵ׳יין מֶדוֶוד.
 • מזל טוב לקלוֹד ובאטריס שוּקרון לרגל חתונת בִּתם טליה עם אביחי פרטוש.
 • מסכות בבית הכנסת: חובה לעטות מסכה המכסה את הפה והאף בתוך בית הכנסת.
 • תרמו  לקרן הצדקה
 • כרגיל, הזמנים מעודכנים בעמוד זמני תפילה, שָׁם תמצאו גם לוח שנה מוכן להדפסה.

זמנים: יום כיפור 

 • מנחה ערב יום כיפור: 14:00
 • הדלקת נרות ותחילת הצום: 18:09
 • כל נדרי: 18:25
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 16:20
 • שופר: 19:08
 • סוף הצום: 19:20

זמנים: פרשׁת האזינו

 • הדלקת נרות:18:06
 • מנחה וקבלת שבת: 17:15 / 18:30
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה קטנה: 18:05
 • צאת השבת: 19:17
 • מנחה וערבית בימי חול: 18:25

Announcements

 • Mazal tov to Leah and Moshe Medved on the birth of their son and to grandparents Jon and Jane Medved.
 • Mazal tov to Beatrice and Claude Choukroun on the marriage of their daughter Talia to Avichai Fartouche.
 • COVID rules: Wearing a mask is required inside the Beit Knesset. The mask must cover both mouth and nose.
 • Opportunity here to contribute to the Keren Tzedakah
 • As usual, the times are updated on the Times Page (זמני תפילה), and there is now a printable annual calendar there, too.

Times: Yom Kippur

 • Mincha Erev Yom Kippur: 2:00pm
 • Candle-lighting and start of fast: 6:09pm
 • Kol Nidrei: 6:25pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 4:20pm
 • Shofar: 7:08pm
 • Fast ends: 7:20pm

Times: Shabbat Haazinu

 • Shabbat candle-lighting: 6:06pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:15pm / 6:30pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Ketana: 6:05pm
 • Shabbat ends: 7:17pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 6;25pm