פרשׁת פנחס – שבת מברכין

הודעות

 • עקב החובה המחודשת לעטות מסֵכות והתעוררות הקורונה, החליט הרב וילק לבטל את השיעור אחרי הצהריים בשבת.
 • רבקה בנסון זרוֹבּניק תציין את יום השנה הראשון לפטירתו של אביה יונה בנסון ז״ל ביום שלישי 6.7.21 — פרטים פה.

זמנים

 • הדלקת נרות:19:14
 • מנחה: 18:09/ 19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:31
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

  Announcements

 • Due to the increase in cases of COVID-19 and the Ministry of Health's directive to continue to wear masks, Rav Vilk has canceled his shiur for this Shabbat afternoon.
 • Rebeca Benson Zerobnick will be commemorating the first yahrzeit of her beloved father Yona Benson on Tuesday, July 6 — details here.

  Times

  • Shabbat candle-lighting:7:14pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat:6:09pm / 7.35pm
  • Daf Yomi: 6:30am
  • Shacharit: 7:00am and 9:00am
  • Mincha:7:20pm
  • Arvit: 8:31pm
  • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
  • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm