פרשׁת קֹרח

הודעות

 • מזל טוב לפייגי ויחזקאל פּוֹזי לרגל חתונת נכדתם אהובה מרים לינון אוּנגר. מזל טוב גם לבִתם תמימה אלון, אֵם הכלה, והורי החתן רות ומרדכי אוּנגר מקרית ארבע.
 • ראו פרוטוקול של ישיבת הוועד השבוע פה. במיוחד יעניין אתכם נושׂא הראשון.
 • חֹדשׁ טוֹב!

זמנים

 • בעקבות ביטול נוהל "תו הירוק" על ידי משרד הבריאות, כבר אין צורך להירשם מראש והכניסה לבית הכנסת מותרת לכל. נמשיך לעטות מסכות בתוך בית הכנסת עד הודעה חדשה.
 • הדלקת נרות: 19:10
 • מנחה: 18:05 /  19:35
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:15
 • ערבית: 20:27
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • Mazal Tov to Fayge and Carl Posy on the marriage of their granddaughter Ahuva Miriam to Yinon Unger. Mazal tov also to their daughter Tmima Alon, mother of the bride; and to the groom's parents, Ruth and Mordechai Unger of Kiryat Arba.
 • See the minutes of this week’s Va'ad meeting here. In particular, you may find the first subject especially interesting.
 • חֹדשׁ טוֹב.

Times

 • Following the ending by the Ministry of Health of “tav hayarok” rules, it is no longer necessary to register for tefillot. However, we will continue wearing masks inside the building until further notice from the Ministry.
 • Shabbat candle-lighting: 7:10pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:05pm / 7:35pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:15pm
 • Arvit: 8:27pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm