פרשת נשׂא

הודעות

 • מזל טוב לזהבה ומנחם זר כבוד לרגל חתונת נכדתם הילה בתיה סירקיס עם בחיר ליבה משה מזוז.  
 • שיעור הרב: החל משבת זו (פרשת נשא) הרב וילק יעביר שיעור בין מנחה לערבית. [מנחה 19:05]
 • תזכורת בעניין תו ירוק:  לפי התו הירוק הכניסה למבנה סגור הוא למחוסנים ולמחלימים בלבד. על כן, ילדים, פרט לילדים מחלימים, אינם יכולים להיכנס לתוך מבנה בית הכנסת. המתפללים בתוך בית הכנסת מתבקשים להקפיד על עטיית מסכה המכסה את האף ואת הפה.
 • עזרו בבישולים לארוחות שבת (28-29/5) למרכז לחיילים בודדים, ראו פה.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 18:58
 • מנחה: 17:55/  19:25
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה:  19:05
 • ערבית: 20:15
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:25

Announcements

 • Mazal tov to Zehava and Menachem Zer Kavod on the marriage of their granddaughter Hila Batya Sirkis to Moshe Mazuz.
 • The Rav’s shiur:   Beginning this Shabbat (Naso), Rabbi Vilk will resume giving his shiur between Minchah [19:05] and Arvit.
 • A reminder regarding “Tav Yarok”: According to the rules of “Tav Yarok”, only those who are vaccinated or who have recovered from COVID are permitted inside the Beit Knesset. This means that children – apart from those who have recovered from COVID – may not come inside the building. Those who choose to daven inside are asked to be strict about wearing a mask that covers the mouth and nose.
 • Reminder: If you would like to help provide meals to the Lone Soldier Center for the Shabbat of May 28-29, please sign up here.

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules, members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:58pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:55pm / 7:25pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:05pm
 • Arvit: 8:15pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:25pm