פרשת שמיני / שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב לשמעון ומימי קהן לרגל הולדת נכדתם אריאל הֶנדל ולהורים זוהר ואבי קהן.
 • מזל טוב לאנדי ודוד ארנוביץ לרגל הולדת שתי הנכדות, תאיר מרים להורים אריאל ונֹעם מרקוז, ועדן שיר להורים דינה וזיו הלצבנד.
 • מזל טוב לליילה (לאה) ויוּג׳ין קורן לרגל בר-המצווה של נכדם אוריאל יעקב בן עקיבא ומדינה (קטשין) קורן, תושבי רמת בית שמש.
 • תפילת נשים לקראת ראש חודש אייר תתקיים ביום שני, א' אייר. שחרית וּתהילים יתחילו ב-9:30, הלל ב-10:00, וּדבר תורה ב-10:15. ראו זוּם.
 • תפילה חגיגית לכבוד יום העצמאות: בליל יום העצמאות ביום רביעי, אור ל-ג' באייר – 14 באפריל, בשעה 19.30, נקיים בבית הכנסת תפילה חגיגית לכבוד 73 שנים למדינת ישראל. התפילה תשודר גם בזוּם פה. תפילת מנחה בשעה 18.55; ערבית חגיגית בשעה 19.30. 
 • החל בשבוע הבא (פרשת תזריע-מצורע) נתחיל מניין מוקדם לקבלת שבת.
 • עקב ההפרעה המכוערת אמש במשך טקס יום השואה והגבורה — בתחילת שבוע הבא, תצפו למֵייל חשוב בנושא אבטחת פגישות אוֹנלײַן.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 18:29
 • מנחה: 18:55 (מניין מוקדם יתחיל בפרשת תזריע-מצורע)
 • דף יומי  6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:45
 • ערבית: 19:42 זוּם: 19:47
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   19:00

Announcements

 • Mazal tov to Howie and Mimi Kahn on the birth of their granddaughter Ariel Hendel. Parents are Zohar and Avi Kahn.
 • A double mazal tov to Andi and David Arnovitz on the birth of two granddaughters, Tair Miriam to parents Ariel and Noam Markose, and Eden Shir to Dena and Ziv Halsband.
 • Mazal tov to Lila and Eugene Korn on the bar mitzvah of their grandson, Uriel Yaakov, son of Akiva and Medinah (Katchen) Korn of Ramat Beit Shemesh.
 • Women's Rosh Chodesh davening will take place on Monday April 12, beginning with shacharit and tehillim at 9:30am; Hallel at 10:00am and a dvar torah at 10:15am. Zoom here.
 • On the eve of Yom HaAtzmaut – 3 Iyyar – Wednesday, 14 April, at 7:30pm, a festive tefillah will be held in the Beit Knesset to honor 73 years of the State of Israel. The tefillah will also be broadcast on Zoom here. Mincha: 6:55pm; Festive Arvit: 7:30pm.
 • Next week (Parshat Tazria-Metzora) we will begin holding an early minyan for Kabbalat Shabbat.
 • Following the ugly vandalism during last night’s Yom HaShoah ceremony, expect an important message at the beginning of the coming week, regarding online security.

  Times

  • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
  • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
  • Shabbat candle-lighting: 6:29pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:55pm (Early Kabbalat Shabbat will start next Shabbat)
  • Daf Yomi 6:30am
  • Shacharit: 7:00am and 9:00am
  • Mincha: 6:45pm
  • Arvit: 7:42pm, Zoom: 7:47pm
  • Weekday Shacharit: 6:00am
  • Weekday Mincha:  7:00pm