פרשת דברים – שבת חזון – תשעה באב

הודעות

 • קבלת שבת בזוּם פה ב-18:25.
 • התפילות בבית הכנסת תתקיימנה בחוץ ומוגבלות לעשׂרים מתפללים. יש להירשם מראש לכל התפילות פה.

ט׳ באב תש״פ 30/7/20

 • ערב תשעה באב 29/7/20 מנחה גדולה: 14:00
 • מנחה 13:20 בזוּם פה
 • תחילת הצום 19:40
 • ערבית ומגילת איכה: 20:00 התפילה תשודר בזוּם פה
 • שחרית וקינות בבית הכנסת: 7:00
 • שחרית וקינות: 7:30 בזוּם פה
 • מנחה: 13:20 בזוּם פה
 • מנחה גדולה: 14:00
 • מנחה קטנה: 19:20
 • ערבית: 20:00
 • ערבית: 20:00 בזוּם פה
 • סוף הצום 20:08
 • ניתן למצוא את הטקסט של מגילת איכה והקינות שנאמר אותן השנה פה

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:06
 • מנחה וקבלת שבת: בבית כנסת 19:30- בזוּם 18:25
 • דף יומי: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • מנחה קטנה: 19:10
 • ערבית: 20:21
 • תמצאו שיעורים, זמני תפילה, וזוּם בתפריט בראש העמוד

Announcements

 • Kabbalat Shabbat on Zoom here at 6:25pm.
 • All the services at the Beit Knesset will be held outside and will be limited to 20 people. It is necessary to register in advance here.

Tisha B’Av 5780 – Thu July 30, 2020

 • Erev Tisha B’Av 29/7/20: Mincha 2:00pm
 • Erev Tisha B'Av: Mincha 1:20pm on Zoom here
 • Fast begins 7:40pm
 • Arvit and Eichah 8:00pm (The service will be broadcast on Zoom here)
 • Shacharit and Kinot in Beit HaKnesset 7:00am
 • Shacharit and Kinot 7:30am on Zoom here
 • Mincha 1:20pm on Zoom here
 • Minchah Gedolah 2:00pm
 • Mincha Ketana 7:20pm
 • Arvit 8:00pm
 • Arvit 8:00pm on Zoom here
 • Fast ends 8:08pm
 • You can find the text of Eicha and the Kinot that we will recite this year here.

Times

 • Candle-lighting: 7:06pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: Shul: 7:30pm.  Zoom 6:25pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha ketana: 7:10pm
 • Ma’ariv: 8:21pm
 • Find classes, tefillot times and Zoom meetings in the menu at top of page