הסעודה השלישית והתפילה לכבוד יום ירושלים

הסעודה השלישית והתפילה לכבוד יום ירושלים


בשבת פרשת במדבר תוקדם תפילת מנחה קטנה ל- 18:40. בשעה 19:00 תתקיים הסעודה השלישית המסורתית לכבוד יום ירושלים. אורחנו הפעם הוא דביר סורמלו שיספר לנו את סיפורי ירושלים. ב- 20:20 נתפלל תפילת ערבית חגיגת על פי סדר התפילות שנהוג אצלנו. את הסעודה והטיול לכבוד יום ירושלים תרמה משפחת לואל לזכרון חווה
רחל בת רבי ישראל איסר ושרה פרל למשפחת אלפרט, אימה של לילה לואל.
חג שמח


Se’udah Shlishit and Tefillah for Yom Yerushalayim

On Shabbat Parshat Bemidbar, we will daven mincha (ketanah) early at 6:40 pm. At 7:00 pm we will have our traditional se’udah shlishit to celebrate Yom Yerushalayim. Our guest this year is Dvir Soramello who is a story-teller. He will tell us about Jerusalem. At 8:20 pm we will have a festive ma'ariv with our usual tefillot. The meal and the Yom Yerushalayim tour are sponsored by the Lowell family in memory of Chava Rochel bat Yisrael Isser, and Sarah Pearl of the Alpert family, the mother of Lila Lowell.

Chag Same’ach!