פרשת ויקהל פקודי – פרה – מברכין – חזק

ראש חודש ניסן יהיה ביום שבת קודש הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה!

 • מזל טוב ליונתן ולג'ין מדווד לרגל הכנסת נכדם דוד שמואל, בן למשה ולאה, לבריתו של אברהם אבינו! יזכו המשפחות לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות, בנחת ובשמחה!
 • הגברת מרשה רוט ומשפחתה מזמינה את הקהל לקידוש רבא אחרי התפילה ליום הזכרון (יארצייט) של בעלה ואביהם נחום אליער הכהן רוט ז"ל.
 • לא יתקיים שיעור לנשים ללימוד תנ"ך ביום ראשון הקרוב, 18 למרץ.

שבת שלום  ~ חודש טוב ~ חורף בריא וגשום ושפשוף קל!

Rosh Hodesh Nisan will be next shabbat

 • Congratulations to Jon and Jane Medved on the brit of their grandson David Shmuel, son of Moshe and Leah. May the family raise him to תורה, חופה, and מעשים טובים.
 • Mrs. Marsha Roth and her family invite the congregation to kiddush after tefilot on shabbat, in honor of the yahrzeit of their beloved husband and father Larry.
 • There will be no women's shiur on Sunday, March 18.

Shabbat shalom, hodesh tov, and a healthy and rainy winter!


ברית מילה למשפחת מדווד

בשבח והודיה לקב"ה, הבן התאום "B" של משה (מומו) ולאה מדווד ייכנס לבריתו של אברהם אבינו ביום שלישי י"ט אדר (13.3 למניינם) בבית משפחת מדווד (זרובבל 6). הקהילה מוזמנת.

16:00 – תפילת מנחה
16:15 – ברית
לאחר מכן מנגל ויין מצווה…

ג'ון וג'יין מדווד

With thanks to Hashem, Momo and Leah will bring the second of their sons (Mr B) to Brit on Tuesday, March 13, 19th of Adar, Bsha’ah Tova, at our home at 6 Zerubavel.

4PM: Mincha
4:15 PM: Brit
BBQ to follow.

We are so thankful for Hashem’s multiple blessings and are looking forward to more good times together in the happy month of Adar.
Jane & Jon Medved.


יארצייט של לארי רוט

אנו מזמינים אתכם להשתתף עמנו בערב זכרון
לרגל יום השנה (יארצייט) הראשון לפטירת יקירנו
נחום אליעזר (לארי) רוט ז"ל
יום ראשון, 18 במרץ 2012 (אור לכ"ה אדר תשע"ב) בשעה 20:00
בית כנסת רמב"ן, רחוב אמציה 4, ירושלים
— מרשה, דוד, חנה, ודניאל רוט

We invite you to join us in commemorating
the first Yahrzeit of our beloved
Larry Roth z”l
Sunday, March 18, 2012 (25 Adar 5772) at 8:00pm
Ramban Synagogue, 4 Amatzia St. Jerusalem
Marsha, David, Hannah, and Daniel Roth —


פרשת תצוה – שבת זכור

 • "משנכנס אדר מרבים בשמחה"
 • השבת פרשת זכור:
  • קריאה שניה בערך בשעה 10:25 תכף אחרי תפילת מוסף
  • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י אהרון זינגר בנושא "המדרש בכנפי הפשט"
 • תענית אסתר:
  • יום רביעי י"ג אדר 7/3/2012
  • תחילת הצום בעלות השחר בשעה 4:29
  • תפילת שחרית: 6:00  ו-7:30
  • תפילת מנחה-ויחל בשעה 17:10
  • סוף הצום בשעה 18:03
 • פורים דמוקפים:
  • יום שישי  ט"ו אדר 9/3/2012
  • יום חמישי בערב  תפילת ערבית בשעה 18:00  אחרי התפילה קריאת מגילה אסתר
  • אחרי קריאת המגילה הציבור מוזמן לשמחת פורים בארמון מש' מדווד (רח' זרובבל 6)
  • מסיבת פורים: כל משפחה תביא למסיבה את מה שהביאה בשנים שעברו.
  • נא לתאם את הכיבוד שמביאים עם דייאן רוזנשיין טל: 054-437-1300.
  • הכיבודים חייבים להגיעה עד לשעה 17:00 לבית מדווד
  • זמני התפילה בבוקר 6:00  ו-7:30 קריאת מגילה ב-2 המנינים
  • השנה אין קריאת מגילה לנשים
 • Parashat Zachor
  • 2nd reading ~10:25, after musaf
  • Shiur by Aaron Singer, between mincha and maariv
 • Ta'anit Esther
  • Wednesday, 13 Adar, March 7
  • Fast starts at 4:29am
  • Shaharit: 6:00, 7:30am
  • Minha at 5:10pm
  • Fast ends at 6:03pm
 • Shushan Purim
  • Friday, 15 Adar, March 9
  • Th. evening, maariv at 6:00pm, followed by Megilla reading
  • All are invited to a Purim party at the Medveds (6 Zerubbavel St.)
  • Every family should bring food, as in previous years
  • Please coordinate food with Diane Rosenschein
  • Food must arrive by 5:00pm
  • Friday morning shaharit at 6:00 and 7:30am
  • No women's megilla reading this year