שׁבועות – יזכור – פרשת נשׂא

הודעות

 • מזל טוב לשושנה והרב שלמה וילק על הולדת נכד, בן לנעמה ואֹהד. ומזל טוב לקלֶר ומישֶל רֶבֶל להולדת הנין.
 • מזל טוב לטאבי וג'וֹן קוֹרי על אירוסין של נכדם אבי אודס, בנם של דוד וג'וֹאן אודס מאלון שבות, למוריה כרמי, בתם של מיכל וחגי כרמי מברוכין.
 • תזכורת: לימוד ליל שבועות.
 • שיעורי הרב וילק לא יתקיימו בשבת.
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
 • ראו עמוד זמני תפילה לשבועות ולשבת. הדלקת נרות: 19:01; הבדלה מוצ״ש: 20:16.  

Announcements

 • Mazal tov to Shoshana and Rabbi Shlomo Vilk on the birth of a grandson, a son to Naama and Ohad. Mazal tov also to the great-grandparents, Claire and Michel Revel.
 • Mazal tov to Tabby and John Corre on the engagement of their grandson Avi Odes, son of David & Joanne Odes of Alon Shvut, to Moriah Carmi, daughter of Michal and Chagai Carmi of Bruchin.
 • Reminder: Erev Shavuot learning (Hebrew program here).
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • See our Times page for Shavuot and Shabbat. Candle-lighting: 7:01pm; Havdalah Saturday night: 8:16pm.