פרשת תצוה – שבת זכור

 • "משנכנס אדר מרבים בשמחה"
 • השבת פרשת זכור:
  • קריאה שניה בערך בשעה 10:25 תכף אחרי תפילת מוסף
  • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י אהרון זינגר בנושא "המדרש בכנפי הפשט"
 • תענית אסתר:
  • יום רביעי י"ג אדר 7/3/2012
  • תחילת הצום בעלות השחר בשעה 4:29
  • תפילת שחרית: 6:00  ו-7:30
  • תפילת מנחה-ויחל בשעה 17:10
  • סוף הצום בשעה 18:03
 • פורים דמוקפים:
  • יום שישי  ט"ו אדר 9/3/2012
  • יום חמישי בערב  תפילת ערבית בשעה 18:00  אחרי התפילה קריאת מגילה אסתר
  • אחרי קריאת המגילה הציבור מוזמן לשמחת פורים בארמון מש' מדווד (רח' זרובבל 6)
  • מסיבת פורים: כל משפחה תביא למסיבה את מה שהביאה בשנים שעברו.
  • נא לתאם את הכיבוד שמביאים עם דייאן רוזנשיין טל: 054-437-1300.
  • הכיבודים חייבים להגיעה עד לשעה 17:00 לבית מדווד
  • זמני התפילה בבוקר 6:00  ו-7:30 קריאת מגילה ב-2 המנינים
  • השנה אין קריאת מגילה לנשים
 • Parashat Zachor
  • 2nd reading ~10:25, after musaf
  • Shiur by Aaron Singer, between mincha and maariv
 • Ta'anit Esther
  • Wednesday, 13 Adar, March 7
  • Fast starts at 4:29am
  • Shaharit: 6:00, 7:30am
  • Minha at 5:10pm
  • Fast ends at 6:03pm
 • Shushan Purim
  • Friday, 15 Adar, March 9
  • Th. evening, maariv at 6:00pm, followed by Megilla reading
  • All are invited to a Purim party at the Medveds (6 Zerubbavel St.)
  • Every family should bring food, as in previous years
  • Please coordinate food with Diane Rosenschein
  • Food must arrive by 5:00pm
  • Friday morning shaharit at 6:00 and 7:30am
  • No women's megilla reading this year