תשלומים

קיימות שלוש דרכים להעביר כסף לבית הכנסת:

1. כרטיס אשראי

אפשר להעביר כסף לבית הכנסת באופן מובטח באמצאות PayPlus. חיובים לכרטיסי אשראי מחו״ל יומרו אוטומטי למטבע ישׂראלי.

  • לדמי חבר, תשלומים, או תרומות לבית הכנסתלא פועל כעת.
  • לתרומות לקרן הצדקה של בית הכנסת… לא פועל כעת.

2. המחאה

שיק לבית כנסת עמק רפאים — אפשר לשׂים בתיבה ליד כניסת הגברים.

3. העברה בנקאית

העברה בנקאית לחשבון "בית כנסת עמק רפאים". פרטים של חשבון בית הכנסת וגם חשבון קרן הצדקה אצל מרטי וייסברג marty.weisberg@gmail.com.

תקבלו בנפרד קבלה למייל.


There are three ways to transfer money to the Beit Knesset:

1. Credit Card

You can make a secure payment using PayPlus. Charges on foreign credit cards are converted to that country's local currency.

  • For dues, payments, and donations to the Beit Knesset, currently out-of-order.
  • For donations to the Beit Knesset's Tzedakah Fund, currently out-of-order.

2. Check

Make out a check to "Beit Knesset Emek Refaim" and place the envelope in the box near the door of the men's section. (Please also send a note to Marty Weisberg marty.weisberg@gmail.com.)

3. Bank Transfer

Make a bank transfer to “Emek Refaim Synagogue”. Details can be received from Marty Weisberg at marty.weisberg@gmail.com. You will receive a separate receipt by e-mail.