תשלומים

תשלומים / Payments

קיימות שלוש דרכים להעביר כסף לבית הכנסת:

1. כרטיס אשראי

אפשר להעביר כסף לבית הכנסת באופן מובטח. חיובים לכרטיסי אשראי מחו״ל יומרו אוטומטי למטבע ישׂראלי.

2. המחאה

שיק לבית כנסת עמק רפאים — אפשר לשׂים בתיבה ליד כניסת הגברים. נא הודיעו גם ליהודה אלשטיין judah.elstein@gmail.com .

3. העברה בנקאית

העברה בנקאית לחשבון "בית כנסת עמק רפאים". פרטים של חשבון בית הכנסת וגם חשבון קרן הצדקה אצל info@yael.org.il.

תקבלו בנפרד קבלה למייל.


There are three ways to transfer money to the Beit Knesset:

1. Credit Card

You can make a secure payment using your credit card. Charges on foreign credit cards are converted to that country's local currency.

2. Check

Make out a check to "Beit Knesset Emek Refaim" and place the envelope in the box near the door of the men's section. Please also send a note to Judah Elstein, judah.elstein@gmail.com.

3. Bank Transfer

Make a bank transfer to “Emek Refaim Synagogue”. Details can be received from the shul mail at info@yael.org.il. You will receive a separate receipt by e-mail.