תשלומים

קיימות שלוש דרכים להעביר כסף לבית הכנסת:

1. כרטיס אשראי

אפשר להעביר כסף לבית הכנסת באופן מובטח באמצאות PayPlus. חיובים לכרטיסי אשראי מחו״ל יומרו אוטומטי למטבע ישׂראלי.

  • לדמי חבר, תשלומים, או תרומות לבית הכנסת לחצו כאן.
  • לתרומות לקרן הצדקה של בית הכנסת, לחצו כאן.

2. המחאה

שיק לבית כנסת עמק רפאים — אפשר לשׂים בתיבה ליד כניסת הגברים.

3. העברה בנקאית

העברה בנקאית לחשבון "בית כנסת עמק רפאים" מס' 544070 בבנק הפועלים סניף 748.

העברה בנקאית לחשבון ״קרן צדקה של בית כנסת עמק רפאים״ מס׳ 659307 בבנק הפועלים סניף 748.

בנוסף נא תודיע למרטי וייסברג marty.weisberg@gmail.com.

תקבלו בנפרד קבלה למייל.


There are three ways to transfer money to the Beit Knesset:

1. Credit Card

You can make a secure payment using PayPlus. Charges on foreign credit cards are converted to that country's local currency.

  • For dues, payments, and donations to the Beit Knesset, click here.
  • For donations to the Beit Knesset's Tzedakah Fund, click here.

2. Check

Make out a check to "Beit Knesset Emek Refaim" and place the envelope in the box near the door of the men's section. (Please also send a note to Marty Weisberg marty.weisberg@gmail.com.)

3. Bank Transfer

Make a bank transfer to “Emek Refaim Synagogue” account 544070 at Bank Hapoalim, Branch 748.

Bank transfer to "Emek Refaim – Keren Tzedakah" account 659307 at Bank Hapoalim, Branch 748.

In either case, please update Marty Weisberg at marty.weisberg@gmail.com. You will receive a separate receipt by e-mail.